Zitac stödjer Ukraina

Just nu pågår tragiska händelser i vår närhet i och med Rysslands invasion av Ukraina. Zitac som organisation är opolitisk men vi anser att Rysslands aggressivitet ligger tydligt utanför demokratins gränser och att Zitac därför officiellt tar avstånd.

Vi kommer bidra med ekonomiskt stöd till Ukraina och dess befolkning genom Unicef och UNHCR idag och planerar göra så fler gånger i närtid.

Läs mer om Zitacs samhällsengagemang här