Xylem

Företagsprofil

Region: Globalt

Omsättning: 3,7 Miljarder USD (2015)

Bransch: Tillverkning, vattenlösningar

Funktion: IT Management, IT-drift och IT ledningsgrupper.

 

om Xylem

Xylem är ett ledande globalt teknikföretag inom vattenhantering, med verksamhet i mer än 150 länder, vi har en passionerad, begåvad och erfaren personal; välkända branschledande varumärken och produkter; Xylem har ett starkt engagemang i att göra en skillnad för samhällen runt om i världen.

Varför använder Xylem Qlik Sense?

Xylem kom i kontakt Qlik Sense med hjälp av Zitac redan 2015 och användningen ökar kontinuerligt. Vi använder Qlik Sense för rapportering. Qlik Sense gör det lätt för oss att konsolidera information från ett stort antal länder och system till en enda rapport. Att rapporterna är dynamiska och att vi kan presentera informationen, från en översikt, t.ex ett diagram över alla system och snabbt klicka oss ner till detaljer om ett enda system är en styrka. Det sparar tid och gör informationen, som används för beslutsfattande, användbar och korrekt.

Jens Hellström, chef för Client Endpoint & Protection Services, Sverige

Utmaningar

  • Att konsolidera och korrelera information på ett korrekt och lättläst sätt från ett stort antal system.
  • Att enkelt presentera samma data för ett antal olika användargrupper utifrån deras behov av information och vyer.
  • Att konsolidera disparat logginformation så att IT-driftavdelningen kan se hur loggade händelser påverkar IT-infrastrukturen i en samlad vy.
  • Att snabbt kunna se allt, från en övergripande bild om alla system till minsta detalj om ett av systemen på ett ställe.

Lösning

Först av allt, använder vi Qlik Sense att konsolidera information, att samla in informationen, men också korrelera datakällor så att vi ser sammanhangen mellan system och information. Vi samlar informationen från ett stort antal databaser och systemloggar. Vi behöver dagligen rapportera på statusen på våra system och vi använder nivån på kravuppfyllande som mål för IT-avdelningen att nå, säkerställa och dokumentera kvaliteten på vår service. Vi använder oss av dashboards/instrumentpaneler och unika rapporter för olika intressenter, avdelningar och grupper, som ett verktyg i det dagliga arbetet för att t.ex identifiera säkerhetsproblem och förstå hur dessa påverkar IT-miljön. Vi kan snabbt förstå orsaken och därigenom göra korrekt åtgärd.

Värde

Arbetet som vi nu gör med Qlik Sense är i sig inget nytt, men det var ett hårt arbete och en utmaning att sammanställa information, få informationen att vara korrekt och kunna presentera den tydligt. Bara att t.ex samla, extrahera och korrelera informationen manuellt i Excel är en mardröm. Så vi vinner mångdubbelt, vi sparar tid, informationen blir korrekt och den är enkelt och överskådligt presenterad vilket gör det enklare att se att vi nått våra mål eller identifiera problem.

Qlik har verkligen förbättrat och förenklat datakonsolidering ochrapportering och ger oss en bättre förståelse för hur och var vi har säkerhetsproblem och kan därför snabbt åtgärda dem. Vi går nu in för att bygga nya applikationer för att hjälpa oss vidare i att kontrollera system och tillgångar. Vi värdesätter också Qlik Sense användarvänlighet som gör det lätt att analysera och få en helt ny syn på informationen på några sekunder.