VI LÄR KÄNNA

Lena Bengtsson

Lena Bengtsson är en veteran inom IT och specialiserad på IT Service Management (ITSM). Hon har arbetat i olika roller, från provningsingenjör till IT-support, och fokuserar nu på att hjälpa kunder med ITSM-strategier på Zitac. Lena betonar vikten av att integrera process, organisation och teknik för att skapa mervärde. Hon rekommenderar en realistisk och stegvis ansats för företag som vill förbättra sin ITSM. Vi ställde några frågor till Lena för att lära känna henne bättre.

Lena Bengtsson

Vem är Lena Bengtsson och vad är din bakgrund inom business IT och ITSM?
Jag har en lång bakgrund inom IT i olika positioner. Har alltid varit intresserad av hur man kan göra saker bättre, snabbare, enklare, med högre kvalitét och ändamålsenligt, oavsett vilken position eller uppdrag jag haft. Det har gradvis lett mig in på ITSM som under de senaste 15 åren varit mitt huvudsakliga fokus. Process, organisation och teknik behöver funka ihop, inte profitera på varandra, vilket emellanåt blir fallet när man inte tar med helheten i sitt arbete med ITSM.

Hur kom du in i IT-branschen och vad ledde dig till att specialisera dig inom business IT och ITSM?
Jag började som provningsingenjör och gick vidare till IT-support. Mitt intresse för processförbättring ledde mig till ett projekt inom ITSM i en global organisation.

Vilken roll har du på Zitac och vad innebär dina dagliga arbetsuppgifter?
Min roll på Zitac är att hjälpa kunder på sin ITSM-resa, inom såväl process som organisation och verktyg. Oavsett om man precis startat sitt medvetna arbete eller om man har ett moget ITSM landskap, så finns det alltid saker man behöver jobba med. Min roll är att vara en objektiv part om det så gäller en förstudie, kravspecifikation, dokumentation eller analys inom någon specifik del av ITSM.

Vad är ITSM och varför är det viktigt för företag idag?
ITSM, IT Service Management, är ett samlingsbegrepp för de förmågor som behövs för att leverera värde till sina kunder i form av IT-tjänster.

Oavsett om man är en del av en företagsintern IT-avdelning eller om man är en renodlad IT-leverantör så behöver man förhålla sig till ITSM.

Syftet är att ha kunskap om sin organisation, processer och systemstöd och hur de på bästa sätt samverkar. Värdet som bra ITSM levererar kan vara i form av kvalitét samt tid- och kostnadseffektivitet men även en ökad vinstmarginal på kundleveranser kan bli en effekt av välskött ITSM.

Hur har business IT och ITSM förändrats över tid, och vart ser du att det är påväg?
ITSM har utvecklats från att vara IT-centrerat till att vara en integrerad del av hela verksamheten. Framtiden ligger i att leverera kundcentrerat värde.

Har du några rekommendationer för företag som vill förbättra sin ITSM-strategi?
Starta där ni är, ta små steg och involvera rätt personer. Var tålmodig och ta extern hjälp för objektivitet. Ha ambitionen att få ITSM att utvecklas organiskt över tid snarare än att driva stora projekt, dessa visar sig ofta ha begränsad framgång. Försäkra er om att det finns tillgänglig tid, resurser och kompetens på området. Var noga med att kommunicera er ITSM vision, om och om igen för att förankra den. Uppmuntra organisationen att vara engagerad, hjälp till att i alla delar föra in mål som är relevanta och som stödjer strategin.

Hur håller du dig uppdaterad inom ditt område?
Tät kontakt med ITSM- och ITIL-experter i olika nätverk, utbildningar & seminarier samt genom att aktivt söka exempel i olika typer av verksamheter.
Ta del av erfarenheter från kollegor är en viktig källa. ITSM är ju inte någon exakt vetenskap så är det viktigt att hålla sig à jour med både teorin och verkligheten.

Här kan du läsa mer om oss på Zitac!

Lär känna fler från Zitac

Våra experter

Vi lär känna Joakim Boklund

När det kommer till klienthantering så är Joakim absolut en av dem främsta här på Zitac. Joakim utgår från vårt kontor i Malmö och har lång erfarenhet inom klienthantering och automation. 

Våra experter

Vi lär känna Ebba

Ebba jobbar som kundansvarig och säljare inom affärsområdet Service Management och Automation. En väldigt varierande och social roll där hon varje dag får prata med våra kunder, prospekts, konsulter och partners.