Vi lär känna

David Arvidsson

David har arbetat inom IT-branschen sedan 2011 med fokus på Enterprise Mobility. Han har nu anslutit sig till Zitac som lösningsarkitekt inom Unified Endpoint Management, med fokus på "Modern Management" för macOS och de mobila operativsystemen iOS/Android. Vi ställde David några frågor på ämnet för att lära känna honom bättre. 

Vem är David och vad har du för bakgrund?
Jag har jobbat inom IT-branschen sedan 2011 och haft fokus på området Enterprise Mobility, som till exempel inkluderar systemstöd för enhetshantering, appar och säkerhet kring iOS & Android. Idag är detta en del inom Unified Endpoint Management (UEM) och innefattar även fler typer av klienter/enheter och operativsystem.

 

Vad var det som ledde dig till Zitac?
Jag lockades av att jobba på ett mindre IT-bolag eftersom jag upplever att de är mer personliga och snabbfotade när det kommer till förändring. Jag tycker också att det är roligt att det är ett stort fokus på medarbetarna och att Zitac vill positionera sig som specialister inom sina olika teknikområden.

Vilken roll har du här och vad är ditt fokus?
Jag är lösningsarkitekt inom UEM, med fokus på "Modern Management" för macOS och de mobila operativsystemen iOS/Android. Mitt fokus framöver kommer vara att bygga upp tjänster och kunskap inom detta område på Zitac och hjälpa kunder att jobba smartare och säkrare kring enhetshantering.

 

Varför behöver organisationer jobba med "Modern Management"?
Det finns flera vinklar på detta, historiskt sett så handlade det mycket om att få kontroll och översikt av sina mobila enheter som ofta fanns utanför de fysiska kontoren. Företagen behövde kunna aktivera säkerhetsfunktioner, radera och lokalisera enheter,  men även underlätta för användaren att ge åtkomst till appar och företagsdata i mobilerna.

Idag när vi jobbar från hemmakontor och anställer medarbetare på andra orter där man inte har något fysiskt kontor är det nästan en förutsättning att använda sig av UEM och Modern Management för att kunna automatisera och säkra enheterna som ska användas av medarbetarna.

Minska administration och support för IT genom att etablera processer där medarbetarna själva kan komma igång med sina enheter genom self-service som per automatisk skickar ut inställningar och konfiguration. Enhetshantering behövs även för att på ett smart sätt Automatisera uppdateringar av OS och applikationer så att man minskar risken kring dataintrång. Genom att kombinera enhetshantering och identitetshantering så kan man även möjliggöra säker åtkomst och enkel inloggning till företags appar och data i cloud.

 

Vilken typ av organisation tror du skulle ha mest nytta av UEM och varför?
Nästan alla organisationer som använder sig av smartphones och laptops - framförallt de som önskar minska administration och support och de som har ett stort fokus på cybersäkerhet och har "remote work" på agendan har mest att hämta hem i att investera kring UEM.

 

Vilka trender ser du framöver och hur kommer det att påverka utvecklingen av UEM?
Vi kommer att jobba mer flexibelt, distansarbete och hemmakontor kommer fortsatt att trenda.

En tydlig trend är att användandet av Mac har ökat markant inom företag de senaste åren och det kommer hålla i sig ett tag till. En anledning till detta är att medarbetare har högre krav på valfrihetvad gäller vilka arbetsverktyg de vill jobba med och det skapar bättre produktivitet och stärker även medarbetarvarumärket och man blir en mer attraktiv arbetsgivare.

Det finns ett högre fokus på cybersäkerhet i dagens samhälle, enligt flera undersökningar är detta ett högt prioriterat område framöver. Allt fler företag strävar efter att förflytta sig och upprätthålla en "Zero-trust-strategi". Det är flera områden som då berörs och här blir enhetshantering en viktig pusselbit för att ge säker åtkomst till verksamhetens applikationer och data som är i molnet.

Lär känna fler från Zitac

Våra experter

Vi lär känna Lena Bengtsson

Lena Bengtsson är en veteran inom IT och specialiserad på IT Service Management (ITSM). Lena betonar vikten av att integrera process, organisation och teknik för att skapa mervärde. Hon rekommenderar en realistisk och stegvis ansats för företag som vill förbättra sin ITSM.

Våra experter

Vi lär känna Tommy Le

Tommy är vår UEM expert med inriktning på mobila enheter/klienter. Han har varit med smartphones utveckling sedan dag ett och har många års erfarenhet inom området. Med ett stort fokus på säkerhet och användarvänlighet hjälper han Zitacs kunder hantera mobila enheter.

Våra experter

Vi lär känna Carl Ringdahl

Carl är en glad IT-konsult och supporttekniker på Zitac med passion för problemlösning. Med bred IT-kunskap och en förmåga att applicera den i olika situationer, trivs han med att lösa problem, speciellt de som är "konstiga". Han betonar också vikten av att göra kundernas arbete lättare och avslöjar att han jobbar bäst med Heart like a Grave i lurarna.