Ivanti Service Manager (powered by HEAT)

Kursöversikt

Ivanti släpper nya versioner av Service Manager regelbundet. Utbildningen bygger på senaste tillgängliga versionen och riktar sig till personer som är bekanta med produkten och därmed innehar en grundförståelse i systemet och gränssnittet.

Utbildningen kan anpassas efter ert behov för att täcka de delar som ger er högsta värde. Av samma anledningen varierar utbildningens längd. Målet med utbildningen är att kursdeltagare ska kunna använda sin nyvunna kunskap för att driva sin egen konfiguration och utveckling av Service Desk framåt.

Kontakta oss gärna för att diskutera ert utbildningsbehov.