Citrix AppDNA - Configuration and Management

Citrix AppDNA - Configuration and Management - Kursöversikt


Beskrivning

Citrix AppDNA är idag en av de ledande produkterna för att göra avancerade kompatibilitetstester på applikationer beträffande OS, webläsare och applikationsvirtualisering. Dessutom kan verktyget per automatik korrigera ett stort antal kompatibilitetsproblem. Även om AppDNA i första hand är framtaget för migreringar så kan det också med fördel användas för kvalitetssäkring av paketerade applikationer. Citrix har numera valt att inkludera AppDNA i sin Platina licens, vilket innebär att många nu har ett kraftfullt verktyg till en relativt billig penning.


Målgrupp & förkunskaper

Denna endags utbildning vänder sig till dem som önskar få en djupare förståelse och kunskap för att kunna administrera AppDNA och effektivt hantera applikationer.


Kursinnehåll

Grundläggande applikationspaketering.

• An overview of the AppDNA process
• An introduction to key areas of the AppDNA user interface
• Introduction to importing Windows applications
• Using Direct Import to import Windows applications using an MSI or SFT file
• Using Install Capture to import Windows applications in other formats
• Creating MSI-packages with APP-DNA
• Creating APP-V-packages with APP-DNA
• Analyzing applications after they are imported
• The features of the Application List
• Using the Manage Groups screen
• Viewing and exporting reports
• A summary of the features of the various report views
• Using the Report Export wizard
• Introduction to Solutions
• Build Assessment
• Interoperability


Information

När
23 Sep 2019
Var
Göteborg
Pris
9000

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert

Anmäl dig här!