Applikationspaketering med PowerShell App Deployment Toolkit

Applikationspaketering med PSADT

 


Beskrivning

Det finns idag flera sätt att paketera applikationer. De traditionella metoderna är MSI och  virtuella format såsom Microsoft App-V. Sedan augusti 2013 finns också gratisverktyget PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT)  som är baserat på PowerShell och har fått ett stort genomslag för paketering idag. Denna kurs är tänkt att ge deltagaren kunskaper,  förutsättningar och best practices så att man kan på egen hand börja paketera med PSADT. 

 

Deltagarna får också bekanta sig med Zitacs PowerShellbaserade CreateNewPackageskript som skapar folderstrukturer för varje nytt paket där dokumentation för hur man paketerat applikationen,  pakettest och användartest delvis autogenereras.  Detta är utvecklat utifrån en mångårig erfarenhet i paketering och underlättar paketeringsprocessen väsentligt samtidigt som den medför en tydlig och enhetlig struktur.

 

Vi kommer att paketera och testa några av de vanligaste applikationerna.


Målgrupp & förkunskaper

Denna två-dagars utbildning vänder sig i första hand till företag och IT-enheter som idag inte har investerat i någon mer avancerad lösning, men vill använda sig av det mångsidiga gratisverktyget PSADT.

Oavsett om man använder sig av App-V paket, MSI-paket eller vanliga setup.exe installationer så utgör PSADT ett utmärkt komplement då den skapar en ”wrapper” omkring applikations-paketet och möjliggör att en bygga in ytterligare konfiguration och logik som normalt skulle läggas till i distributionsplattformen.


Kursinnehåll

Grundläggande applikationspaketering.

Genomgång av CreateNewPackage-skript

Grundläggande PSADT 

Kompletterande verktyg 

Paketering med PSADT 

Övningar 

 


Praktisk info

Kurserna i Stockholm genomförs vi Gustavslundsvägen 137 i Bromma.
Kurserna i Göteborg genomförs vid Gruvgatan 39 i Västra Frölunda.
Kurserna i Malmö genomförs vid Västergatan 22.

Information

När
22 Mar - 23 Mar 2023
Tid
09:00 - 17:00
Antal dagar
2
Var
Zitac Stockholm
Pris
20 000 kr per person
Sista anmälningsdag
2023-08-08
Övrigt
Vi erbjuder även denna kurs till samma prislapp på plats hos våra kunder, men där viss förberedelse och kostnader för resa/logi tillkommer.

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert

Anmäl dig här!