Applikationspaketering med Microsoft App-V-Grundkurs

Applikationspaketering med Microsoft App-V

Denna kurs ges digitalt under tre dagar.


Beskrivning

Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization-plattformen. Den inkluderar hur man skapar och uppdaterar virtuella applikationspaket samt går igenom alla fördelar med att använda den nya versionen App-V 5.0. Efter fullföljd kurs kommer man att kunna beskriva och förstå vilken distributionsmetod som är bäst lämpad för den egna organisationens förutsättningar och behov.


Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra sig kursens innehåll bör man ha grundläggande kunskaper om följande:

 • Databaskopplingar och nätverk
 • Microsoft Powershell scripting framework
 • Windows operativssystem och programdistribution
 • Hur man installerar och felsöker applikationer


Kursinnehåll

Följande avsnitt kommer att vara en del av kursen. Om det finns behov av att lägga extra tid och fokus på vissa delar är det viktigt att instruktören informeras om detta redan kursens första dag.

 • Introduktion till applikationshantering
 • Introduktion till Microsoft Application Virtualization 5.1 (App-V)
 • App-V arkitekturen för tillgängliga distributionsmetoder som App-V Native Infrastructure, SCCM 2016, Standalone eller MSI-distribution
 • Installation och konfiguration av App-V klienten
 • Virtual Application Extension; hantering av hur virtuella applikationer interagerar med operativsystemet
 • Virtual Application Connection Groups; två eller flera virtuella applikationer som delar virtuell miljö
 • Hantering och automatisering av App-V klienten med Microsoft PowerShell
 • Intallation och konfiguration av App-V Native Infrastructure model
 • Integration av App-V i System Center Configuration Manager 2016 (SCCM)
 • Introduktion till sekvensering
 • Avancerad sekvensering
 • Verktyg och resurserUppdatering av befintliga App-V miljöer till App-V 5.1

Praktisk info

Kurserna i Stockholm genomförs vi Gustavslundsvägen 137 i Bromma.
Kurserna i Göteborg genomförs vid Gruvgatan 39 i Västra Frölunda.
Kurserna i Malmö genomförs vid Västergatan 22.

Information

När
8 Nov - 10 Nov 2021
Tid
09:00 - 17:00
Antal dagar
3
Var
Digitalt
Pris
30 000 kr per person
Sista anmälningsdag
2021-10-25
Övrigt
Vi erbjuder även denna kurs till samma prislapp på plats hos våra kunder, men där viss förberedelse och kostnader för resa/logi tillkommer.

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert

Anmäl dig här!