Applikationspaketering med AdminStudio

AdminStudiokursen lär ut hur man använder AdminStudio för att ompaketera traditionella installationer till Windows Installerpaket och hur man anpassar paketen för att möta specifika behov. I den här kursen får man också erfarenhet av att skapa transforms för befintliga tredjeparts MSI-paket och identifiera och lösa konflikter mellan paket före distribution av applikationerna.

Kursens innehåll

Följande avsnitt kommer att vara en del av kursen. Om det finns behov av att lägga extra tid och fokus på vissa delar är det viktigt att instruktören informeras om detta redan kursens första dag.

Introduktion och översikt
AdminStudio-verktyg Översikt över Applikationsmigreringsprocessen Windows Installer bakgrund Features och fördelar med Windows Installer Format vid en Windows installer-installation Windows Installer koncept och terminology
Förbereda för migration
Skapa en lagringsstruktur. Definiera Standard Images Projektdokumentation Installera Repackager på en paketeringsimage. Global undantagslista
Skapa arbetsflödesmallar och processflöden
Ompaketering Repackager Best Practices Använda gränssnittet hos Repackager Repackagerguiden Använda Installation Monitoring för att ompaketera en applikation Använda Snapshot Mode för att ompaketera en applikation Repackager output Granska ompaketerad data Arbeta med ompaketerade project
Testa en ompaketerad installation
Köra MSI-installationer Testa guidelines Vanligen utförda tester
Installshield Editor
Översikt Anpassa Editorns inställningar Generell information Arbeta med applikationsdata Sökvägsvariabler Genvägar Registerdata INI-filer Miljövariabler Per-application sökvägar Förhållanden Bygga releases Validera MSI-paket Skapa mallar
Advanced Editor topics
Söka efter filer Direct editor Hantera nerlåsta miljöer COM registrering
Anpassade åtgärder
Windows Installer-sekvenser Schemaläggningsåtgärder Utseende för Custom actions and Sequences Vanliga anpassade åtgärder Att skapa anpassade åtgärder
Skapa en Windows Installer-transform
Tillämpa en transform Använda InstallShield Editor för att skapa en anpassad transformmall (Generic MST)
Applikationshantering
Importera merge modulesSkapa och importera OS Snapshots Importera Windows Installerpaket och virtuella paket Scanna beroenden Validera importerade paket
Test Center
Applikation Consistency Evaluator-regler (ACE) Identifiera konflikter med Conflict Wizard Lösa konflikter Testa för applikationskompabilitet – översikt.
Uppgradera produkter
Förbereda för större uppgraderingar Definiera inställningar för uppgraderingarna Distribuera större uppgraderingar
Ytterligare ämnen som kan komma att tas upp
Introduktion till Automated Application Converter Introduktion till InstallShield Editor för att skapa virtuella applikationer Introduktion till AdminStudio Application Compability pack
Förkunskaper

  • Tidigare erfarenhet i AdminStudio är inte ett krav men det är en förutsättning att ha kunskap om följande:
  • Att använda Windows Explorer och kommandoprompten för att skapa och hantera filer samt köra exekverbara filer.
  • Grundläggande Windowsterminologi (DLL, Kontrollpanelen, etc.)

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert

Den här kursen innefattar kunskap om:

Hur man förbereder paketeringsdatorer, testdatorer och dokumentation för applikationsmigreringsprocessen.

Hur man använder AdminStudios ompaketerare för att konvertera traditionella installationer till Windows Installer-installationer och virtuella applikationer.

Hur man förbättrar och anpassar ompaketerade installationer genom att använda InstallShield Editor och för att rätta valideringsfel.

Hur man använder AdminStudios Conflict Wizard i Test Center för att identifiera och lösa potentiella konflikter mellan Windows Installer-installationer innan distribution till klientmiljön.

Intresserad?
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Utbildningen genomförs med Flexeras utbildningsmaterial och utbildare och i samarbete med distributören Mindgrape Sverige AB