Powershell app deployment toolkit

Det finns idag flera sätt att paketera applikationer. De traditionella metoderna är MSI och  virtuella format såsom Microsoft App-V. Sedan augusti 2013 finns också gratisverktyget PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT)  som är baserat på PowerShell och har fått ett stort genomslag för paketering idag. Denna kurs är tänkt att ge deltagaren kunskaper,  förutsättningar och best practices så att man kan på egen hand börja paketera med PSADT. 

Deltagarna får också bekanta sig med Zitacs PowerShell-baserade CreateNewPackage-skript som skapar folderstrukturer för varje nytt paket där dokumentation för hur man paketerat applikationen,  pakettest och användartest delvis autogenereras.  Detta är utvecklat utifrån en mångårig erfarenhet i paketering och underlättar paketeringsprocessen väsentligt samtidigt som den medför en tydlig och enhetlig struktur.

Vi kommer att paketera och testa några av de vanligaste applikationerna.

Kursinnehåll
Grundläggande applikationspaketering. Genomgång av CreateNewPackage-skript Grundläggande PSADT  Kompletterande verktyg  Paketering med PSADT  Övningar 
Målgrupp
Denna två-dagars utbildning vänder sig i första hand till företag och IT-enheter som idag inte har investerat i någon mer avancerad lösning, men vill använda sig av det mångsidiga gratisverktyget PSADT.
Förkunskaper
Oavsett om man använder sig av App-V paket, MSI-paket eller vanliga setup.exe installationer så utgör PSADT ett utmärkt komplement då den skapar en "wrapper" omkring applikations-paketet och möjliggör att en bygga in ytterligare konfiguration och logik som normalt skulle läggas till i distributionsplattformen.
Praktisk info
Kurserna i Stockholm genomförs vi Gustavslundsvägen 137 i Bromma. Kurserna i Göteborg genomförs vid Gruvgatan 39 i Västra Frölunda. Kurserna i Malmö genomförs vid Västergatan 22.

Information

När
20 Mar - 21 Mar 2024
Tid
09:00 - 17:00
Antal dagar
2
Var
Stockholm eller Digitalt
Pris
20 000 kr per person
Övrigt
Kursen går även 22-23 Maj (digitalt). Välj datum i formuläret

Utbildare

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert

Intresserad?
Fyll i formuläret och välj kursdatum.

Vi erbjuder även denna kurs på plats hos våra kunder. Ta kontakt med Håkan direkt för skräddarsydd utbildning.