Admin Studio – Workshop

Zitac erbjuder skräddarsydda workshops i paketeringsvertyget Flexera AdminStudio där agendan sätts samman utifrån kundens behov.

Beroende på kundens önskemål så kan Zitac antingen komma ut till kunden eller vi kan hålla till i Zitacs utbildningssal.

Ett förkrav är dock att kundens licenser används vid tillfället eftersom Flexeras licensieringsmodell kräver detta.

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert