UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

Kompletta lösningar för att effektivt hantera hela livscykeln för IT utrustning, användare och applikationer.

Zitac Lifecycle

Vi hjälper er organisation att ta nästa steg mot en modern IT miljö genom hela livscykeln och förbättrar er tjänsteleverans till anställda och kunder. Tillsammans med våra strategiska partners Ivanti, Broadcom (tidigare Symantec) och Microsoft ändrar vi nu IT landskapet. Genom att kombinera Zitacs expertis och erfarenhet med ledande lösningar inom Unified Endpoint Management säkerställer vi våra kunders effektivitet och säkerhet.

Det innebär att vi erbjuder lösningar som bättre:

  • Visualiserar nuläget för IT medarbetaren
  • Hjälper kunder att svara upp på användarnas krav
  • Stödjer IT chefer avseende efterlevnad av regler

  • Allt
  • Tjänst
  • Utbildning
  • Kundcase

Ivanti Neurons

Christian berättar om det senaste tillskottet i Ivantis produktportfölj.

25 - 26 Mar

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

13 - 15 Apr

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

20 - 23 Apr

Applikations-paketering med PowerShell App Deployment Toolkit

Oavsett om man använder sig av App-V paket, MSI-paket eller vanliga setup.exe installationer så utgör PSADT ett utmärkt komplement då den skapar en "wrapper" omkring applikations-paketet och möjliggör att en bygga in ytterligare konfiguration och logik som normalt skulle läggas till i distributionsplattformen.

25 - 26 May

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

Svenska Mässan Gothia Towers AB väljer Ivanti och Zitac!

Svenska Mässan Gothia Towers går från Microsoft SCCM och väljer att ta nästa steg inom klienthantering.

Admin Studio – Workshop

Zitac erbjuder skräddarsydda workshops i paketeringsvertyget Flexera AdminStudio där agendan sätts samman utifrån kundens behov.

Applikations-paketering med AdminStudio

AdminStudiokursen lär ut hur man använder AdminStudio för att ompaketera traditionella installationer till Windows Installerpaket och hur man anpassar paketen för att möta specifika behov.

Automation och Self Service hos Karlstads Kommun

Karlstads Kommun satsar på Self Service och Automation med Ivanti Service Desk för att underlätta för användarna och IT-avdelningen.

Zitac effektiviserar Octapharmas klienthantering

Zitac har fått det hedervörda uppdraget att leverera Ivantis Client till Octapharmas 5800 klienter.

Användarfokus i världsklass

Zitac levererade Ivantis integrerade IT Management system och ServiceDesk, som vi implementerade i tre steg.

Application Lifecycle Management

Experter på applikationspaketering, licenshantering och livscykelhantering.

Patch Management

Patcha alla leverantörer direkt från SCCM-konsolen utan ytterligare infrastruktur eller utbildning.

Endpoint Management

Idag är Zitac den mest kompletta partnern på den nordiska marknaden inom Endpoint management

Windows 10 som tjänst

Ny version av windows 10 image varje år, patchad minst var 6e månad

IT Asset Management

Full kontroll på dina tillgångar