WINDOWS 10 SOM TJÄNST

Ny version av Windows 10 image varje år, patchad minst var 6:e månad.

Att skapa och underhålla din Windows 10 image är ingen lek!

Processen är lika enkel som den är svår.

Att följa med i utvecklingen på Windows 10, med två nya releaser per år, är närmast en omöjlig uppgift för många av våra kunder. Vi har hjälpt dem i flera år med imagehantering, men först nu erbjuder vi en dokumenterad och enkel process. Kombinera gärna detta med vår hantering av drivrutiner och datormodeller så kommer problemen med dina datorer minska till ett absolut minimum. Utöka med vår patch- och livscykelhantering av applikationer så har du en IT miljö som alltid är säker och presterar på topp med minimala problem.

Vi möts en gång om året för att gå igenom och uppdatera konfigurationen av Windows 10 imagen.

Du får en image årligen för alla dina datorer rätt konfigurerad och testad.

Du får en patchad version av densamma var 6:e månad vilket kortar installationstider och distribution av patchar i ditt nätverk.

 

 

Vad gör vi?

  • Vi samlar all fakta om kommande release av Windows 10
  • Vi går igenom hur din konfiguration skall se ut tillsammans med dig
  • Vi skapar en ren image för distribution
  • Vi färdigställer allt för installation
  • Var 6:e månad patchas din Windows 10 image
  • Allt sker till fast månadskostnad

Optioner

  • Vi kan hantera drivrutiner och testa på din hårdvara
  • Vi ansvarar för en kontrollerad patchprocess som löpande uppdaterar dina Windows 10 datorer