24/7 SOC support

Heltäckande säkerhet med Zitac Security Operation Center

Zitac Security Operations Center erbjuder kunder en effektiv cybersäkerhetsmiljö med proaktiv övervakning (NOC), analys av externa hot samt möjlighet till konfiguration av kritiska system dygnet runt.

Våra certifierade säkerhetsspecialister arbetar kundnära med syfte att se till att IT-säkerhetsmiljöer presterar på topp. Vi använder uteslutande marknadsledande teknologier och är stolta över att kunna leverera en heltäckande säkerhetstjänst till kunder med kontor i hela världen.

Tjänsten erbjuds till fast månadskostnad.

Automatiserad realtidsanalys med SIEM (som tjänst eller on-premise)

Zitac Security Operations Center använder flera ledande plattformar som övervakar och ger säkerhetsanalyser i syfte att minska konsekvenserna och därmed kostnaderna av säkerhetsincidenter.

Vi har lång erfarenhet att implementera säkerhetsplattformar on-premise åt våra kunder. Ett införande kräver att verksamheten har kontroll på sina processer och har en organisation för att hantera de enorma datamängder som genereras. Zitac kan stötta i detta arbete och bidra till att göra datamängden hanterbar med hjälp av automation.

Zitac har bland annat valt att arbeta med FortiSIEM från Fortinet. Det är en marknadsledande, heltäckande produkt som tillåter insamling av data från hela verksamheten. Produkten innehåller även SOC/NOC funktionalitet. Zitac har arbetat med Fortinet sedan 2005 och har arbetet med automation av SIEM lösningar sedan 2011.

Att köpa in en SIEM-lösning är ofta förenat med en stor kostnad. För vissa verksamheter är det ändå den bästa lösningen men för andra tror vi att ett tjänstekoncept är att föredra.

SIEM som tjänst innebär snabbare implementationstid och lägre förvaltningskostnader. Då nyttjar vi även verktyg från Microsoft såsom Advanced Threat Analytics (ATA), Advanced Threat Protection, Windows Defender ATP, Azure ATP och Cloud App Security.

 
Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontaktperson

Peter Andersson

Key Account Manager - IT Security

Microsoft

Vår expertis inom Microsofts lösningar kombinerat med vår branschkännedom ger kunderna tydliga fördelar och möjlighet att nå sin fulla potential.

Fortinet

Vi på Zitac Consulting har valt Fortinets produkter för att bygga kvalitativa skalbara kundanpassade säkerhetslösningar.