SEP AUTOMATION

Automatisera och effektivisera hanteringen av
Symantec Endpoint Protection

Symantec Endpoint Protection är en av marknadens ledande Antivirus-produkter. Det finns dock områden i produkten som kräver en hel del administration. Därför har vi utvecklat tre stycken automationer som gör hanteringen märkbart lättare för er som användare.

Automatisk hantering av virusutbrott

Om Symantec Endpoint Protection (SEP) upptäcker ett virusutbrott (skadlig kod), kan vi med SEP Automation automatiskt starta och övervaka en fullständig genomsökning, samt registrera ett öppet ärende i ServiceDesk. Om inte SEP lyckas ta bort den skadliga koden, placeras datorn på ett separat VLAN, utan kontakt med andra datorer, till dess att problemet är åtgärdat av till exempel en servicetekniker. När den skadliga koden har neutraliserats, stängs ärendet i ServiceDesk.


 

Automatisk hantering av säkerhetsgrupper för olika användare

Med hjälp av inloggad användare, tid eller plats, eller varför inte en kombination av dessa, kan vi avgöra vilken säkerhetspolicy/grupp som datorn skall tillhöra. Ett exempel är att inte tillåta USB-stickor eller minnesenheter när datorn befinner utanför det interna nätverket till exempel utomlands.

Läs gärna mer i vårt engelska datablad SEP Automation 


 

IT Business Intelligence

Rapporterna i SEP är inte dåliga, men kan ändå göras avsevärt bättre om man lägger till information från andra källor som AD, Servicedesk och Systems Management systemen. Det vi även kallar för IT Business Intelligence.

Läs mer i vårt datablad SEP Automation