SECURITY AUDITS

Kontinuerlig identifiering av sårbarheter

Har din verksamhet kontroll på datasäkerhet i förhållande till förekommande krav på IT-infrastruktur och verksamhetssystem? Har det gått mer än ett år sedan ni senast gjorde en översyn av er säkerhetspolicy? Allt fler företag vänder sig till Zitac för att få ett helhetsgrepp kring Security audits och för att få till en kontinuitet i förbättringsarbetet.

Att systematiskt och kontinuerligt gå igenom ett företags datasäkerhet med utgångspunkt på förhand ställda krav är något vi brinner för och ständigt utvecklar. Zitac har arbetat fram ett framgångsrikt koncept där vi låter marknadsledande verktyg analysera miljön i kombination med kartläggning av rutiner.

Så här går det till

Arbetet sker vanligtvis under en begränsad tidsperiod och med hjälp av fördefinierade steg:

  • Analys av nätverkstrafik och sårbarhetsskanning. Detta sker normalt under 1-4 veckors tid
  • Parallellt kartlägger vi de rutiner, processer och organisation som används i det dagliga säkerhetsarbetet.
  • Presentation av utfall och rekommendationer
  • Vid behov testas även säkerheten med olika systemstöd

Vi utför även revisioner samt automationer kopplade till Security audits för att arbetet inte ska stanna av efter leverans.

Våra experter

Våra säkerhetskonsulter har över 10 års erfarenhet från området och har arbetet med olika typer av verksamheter både i Sverige och utomlands. Vi har gedigen erfarenhet av olika säkerhetsleverantörer och har som ledord att arbeta kundnära och med stort engagemang i våra leveranser.

Våra priser

Våra Security audits sker till fastpris från 9 500 SEK. Omfattning utformas i samråd med kunden.

Kontaktperson

Peter Andersson

Key Account Manager - IT Security