SECURE ACCESS

Supportera alla medarbetare oavsett system, enhet, plats och språk.

IT supportens huvudsakliga syfte är att medverka till att organisationens användare når sina mål vilket i sin tur leder till att verksamhetens affär blir lyckosam. Det innebär att IT supporten främst förväntas minimera medarbetarnas påverkan av incidenter genom effektiv hantering av inrapporterade ärenden.

 
Att uppnå målen har inte blivit lättare då typ av användare, system och utrustning varierar i allt högre grad.

Exempelvis är det idag mer vardag än undantag att en medarbetare befinner sig på ett externt nät, pratar ett annat språk och enbart ska ha tillgång till ett visst system under en viss period.
 

Till detta kan finns höga verksamhetskrav på spårbarhet och säker access i kontakten med den anställde.

BeyondTrust revolutionerar användarsupporten

BeyondTrust´s marknadsledande lösningar hjälper den anställde på en IT Support att öka verksamhetens effektivitet genom att möjliggöra säker, snabb och kontrollerad access till i stort sätt alla enheter och användare runt om i världen.

BeyondTrust kan också managera och övervaka access till kritiska system utan VPN (så kallad Priviliged Access Management) och lagra och hantera lösenord på ett säkert vis (Vault).

Enkelt att komma igång

Zitac har samarbetat med BeyondTrust i många år och det finns ett flertal nöjda referenskunder inom olika verksamhetstyper. En styrka med produkterna är att det går snabbt att komma i gång och att alla uppgraderingar kan utföras av systemansvarig på det egna bolaget om så önskas.
 
Kontakta oss för att testa lösningen utan kostnad.

Kontaktperson

Peter Andersson

Key Account Manager - IT Security

  • Allt
  • Kundcase
  • Partner

Effektiv Remote support för butiker

Läs mer om hur BeyondTrust (före detta Bomgar) hjälpte en butikskedja att lyfta.

BeyondTrust

BeyondTrust är helt klart ett företag som ligger i framkant av teknologin för avancerad Remote Support, fjärrstyrning och Privileged Access Management.