PROCESS AUTOMATION

Att digitalisera och automatisera processer

Alla processer kan automatiseras - är det verkligen så? Kanske inte men det är helt klart att en stor del av de repetitiva uppgifterna vi har kan bli enklare genom att man automatiserar stora delar av den. Om man vill gruppera vad som enkelt kan automatiseras brukar vi tänka i följande områden.  Skapa - Ändra -  Ta bort, på engelska finns ett begrepp som heter CRUDE - Create - Update - Delete.

  • Skapa en beställning, ändra eller ta bort den
  • För att kunna beställa måste du skapa en produkt, kunna ändra eller ta bort den
  • Sedan kan man lägga till steg i processen såsom godkännande eller skapande av faktura etc.

Här följer några exempel från våra kunder

Behörighetsadministration - en användare i en större organisation har en eller flera roller i ett stort antal system. När personen läggs upp adderar vi hans roller som sedan styr behörigheter i olika system samt möjliggör för ändring behörigheterna. Enkelt, snabbt, och automatiskt.  Allt loggas för spårbarhet. Det fina är att adminstrationen sker direkt av organisationen, inte av IT och det blir rätt varje gång.

Automatisera IT säkerheten. En kund använder Symantec Endpoint Protection. Vi bevakar och när vi får ett larm startas en scanning av maskinen och Servicedesk underrättas. Kan vi inte åtgärda problemet, isoleras datorn och  tekniker skickas ut eller användaren kontaktas.

Server på beställning: En portal där interna företag kan beställa servrar från intern IT. De väljer OS (Windows eller Unix), virtuellt eller fysisk, minne, processorkärnor, IOPS och om de behöver backup. Processerna bygger upp maskinerna och skickar inloggningsuppgifter till beställaren. De kan välja tid som enheten skall vara i drift och om en backup skall sparas när de inte behöver servern längre.

Affärsprocesser - En kund som har en krävande beställare inom varvsindustrin. Informationsflödet kring beställningar, pågående arbeten, planering av kommande arbeten och leveranstider är omfattande. Vi har kopplat samman leverantörsinformation och leveransstatus i en portal där både kunden och leverantören kan följa upp status på arbete och leverans med minimal arbetsinsats.

Portaler - Just olika varianter på portaler där en användare kan beställa eller ändra i en tjänst har vi byggt mängder av varianter på. Våra portaler går dock hela vägen - de skapar inte bara ett ärende någonstans. Beställs en applikation görs även installationen automatiskt. Med godkännandeprocess om så behövs. Görs en beställning och det behövs ett inköp så löser vi även det. Traditionellt har vi byggt dessa unikt för varje kund, men numera har det oftast ersatts av vår digitaliseringsplattform och portal Onify som gör det enklare och snabbare än någonsin att bygga och leverera tjänster.

  • Allt
  • Event
  • Partner
  • Kundcase
  • Nyhet
9 Dec

Zervicepoint Summit

Tips och inspiration till hur du kan dra nytta av automation och digitalisering i din yrkesroll.

8 Aug - 30 Sep

Effektivisera era IT- & HR-processer

WORKSHOP Frustrerad över att inte får reda när det kommer en nyanställd? Kanske dags att sy ihop processerna mellan IT och HR.

19 May

ONIFY webinar

Låt inte befintliga system stoppa dig, digitalisera och automatisera på halva tiden.

Zervicepoint

Self-service som det ska vara!

Decisions

Världens bästa Business Rule Engine om vi får bestämma!

Ljusdals Kommun Levererar IT tjänster med Onify

Ljusdals kommun levererar IT-tjänster med Onify som ServicePortal.

Vi lär känna Patrick Öhrn

Ny kollega inom IT Automation och specialist på Zervicepoint

Zitac blir partner till Zervicepoint

Zitac blir partner till Zervicepoint och stärker sitt budskap inom Self-Service och IT Automation. Vi ser verkligen fram mot att får arbeta med Zervicepoint - säger Jesper Mathiasson, VD på Zitac.

Symantec

Symantec är en av de leverantörer vi arbetat med i många år.

Onify

Med Onify har vi använt den senaste utvecklingstekniken och skapat en kraftfull plattform för digitalisering.

Din Bil Sveriges Self Service Portal

Din Bil förenklar IT beställning och ServiceDesk för sina användare med hjälp av Symantec Workflow

Onify - framtidens IT-portal!

Zitac presenterar Onify - framtidens IT portal. Egentligen kan Onify vara en portal till alla företagets tjänster, men varför inte börja med IT.