PROCESS AUTOMATION

Att digitalisera och automatisera processer

Alla processer kan automatiseras - är det verkligen så? Kanske inte men det är helt klart att en stor del av de repetitiva uppgifterna vi har kan bli enklare genom att man automatiserar stora delar av den. Om man vill gruppera vad som enkelt kan automatiseras brukar vi tänka i följande områden.  Skapa - Ändra -  Ta bort, på engelska finns ett begrepp som heter CRUD - Create - Update - Delete.

Men det stannar inte bara med det - med automation kan man knyta ihop system och processer med varandra, och få data uppdaterat i alla system. Kontroll helt enkelt. Kvalitet är ett annat ledord, genom att strukturera processen och ta bort manuella steg kommer processen bli genomförd på samma sätt varje gång. Och det är kvalitet. Men det gäller att förstå och tänka i processer så vi inte bygger bort den flexibilitet som måste finnas där. Det, kräver erfarenhet och det har vi gott om.

Här följer några exempel från våra kunder

Affärsprocesser - En kund som har en krävande beställare inom varvsindustrin. Informationsflödet kring beställningar, pågående arbeten, planering av kommande arbeten och leveranstider är omfattande. Vi har kopplat samman leverantörsinformation och leveransstatus i en portal där både kunden och leverantören kan följa upp status på arbete och leverans med minimal arbetsinsats.

Behörighetsadministration - en användare i en större organisation har en eller flera roller i ett stort antal system. När personen läggs upp adderar vi hens roller som sedan styr behörigheter i olika system samt möjliggör för ändring behörigheterna. Enkelt, snabbt, och automatiskt.  Allt loggas för spårbarhet. Det fina är att adminstrationen sker direkt av organisationen, inte av IT och att det blir rätt varje gång.

Automatisera IT säkerheten. Monitorerar i realtid och skapa färdiga processer för att hantea avvikelser. Samla data, larma och informera.

Beställningar : Alla typer av beställningar hanteras med fördel med automation. För kunderna finns det oftast i någon form ERP system där de kan lägga sina beställningar, men hur hanterar vi alla interna beställningar? Inte bara av produkter utan uppdatering av information och tillgång till tjänster, ändrade roller och information. I ett system är det enkelt, men om prcessen löper över flera system blir det genast svårare.

Portaler - Just olika varianter på portaler där en användare kan beställa eller ändra i en tjänst har vi byggt mängder av varianter på. Våra portaler går dock hela vägen - de skapar inte bara ett ärende någonstans. Beställs en applikation görs även installationen automatiskt. Med godkännandeprocess om så behövs. Görs en beställning och det behövs ett inköp så löser vi även det. Traditionellt har vi byggt dessa unikt för varje kund, men numera har det oftast ersatts av våra Self-Service plattformar som gör det enklare och snabbare än någonsin att bygga och leverera tjänster.

Beslutsstöd och Compliance - Ett compliance krav kan oftast enkelt översättas till en regel. Om ett värde är över X skall följande hända, understiger det Y skall följande hända. Regelmotorer är viktiga för att kunna få systemen själva att fatt beslut utifrån de regler som verksamheten eller compliance kraven ställer. Och när reglerna ändras måste det gå snabbt och enkelt att ändra. Och det skall kunna ske i relation till befinliga system och processer som föder reglerna med informationen att fatta beslut på. Om du känner igen det här och behöver lösa det problemet så vet vi hur.

  • Allt
  • Event
  • Kundcase
  • Nyhet
  • Partner
12 Oct

Hur du anpassar äldre system till dagens digitala arbetsplats

Verksamheter ställer idag högre krav på IT säkerhet, modernare användargränssnitt och automatiserade flöden för att effektivisera arbetet för användarna.  Men att byta ut ett föråldrat system som inte längre utvecklas och supporteras mot ett nyare innebär ofta en stor investeringskostnad.

Onify - Ditt interna Google Webinar

Bemästra sök med ditt interna Google. Lär dig hur enkelt det är att hantera din data mellan olika system i ett och samma gränssnitt.

Capio satsar på Enterprise Service Management

Capio har tagit stora kliv i sin Enterprise Service Management strategi tack vare Zitac som partner och Ivanti som system.

Intervju med Jan Kleist på Onify

Onify har för många som jobbar inom self-service och process automation blivit ett känt namn på senaste tiden. Plattformen har sin styrka i det enkla användargränssnittet och kraftfulla automationerna. Bakom plattformen finns det många års forskning och utveckling och en av personerna som varit med länge är IT-profilen Jan Kleist. Vi träffade Jan på en fika och fick höra lite mer vad han tänker kring Onify. 

Onify - framtidens IT-portal!

Zitac presenterar Onify - framtidens IT portal. Egentligen kan Onify vara en portal till alla företagets tjänster, men varför inte börja med IT.

Onify Webinar - Use case Helsinki University

Lyssna in på Sami Nikander från Helsingsfors om hur man kan tänka kring att automatisera beställningsprocesser i större organisationer.

Vi lär känna Daniel Andreasson

Möt Daniel Andreasson en stark och snabb spelare i Zitacs Automations-team.

Zervicepoint

Self-service som det ska vara!

Decisions

Världens bästa Business Rule Engine om vi får bestämma!

Ljusdals Kommun Levererar IT tjänster med Onify

Ljusdals kommun levererar IT-tjänster med Onify som ServicePortal.

Vi lär känna Patrick Öhrn

Ny kollega inom IT Automation och specialist på Zervicepoint

Zitac blir partner till Zervicepoint

Zitac blir partner till Zervicepoint och stärker sitt budskap inom Self-Service och IT Automation. Vi ser verkligen fram mot att får arbeta med Zervicepoint - säger Jesper Mathiasson, VD på Zitac.

Broadcom

Broadcom är en av de leverantörer vi arbetat med i många år.

Onify

Med Onify har vi använt den senaste utvecklingstekniken och skapat en kraftfull plattform för digitalisering.

Ivanti

IT Lifecycle Management och Service Management är det bästa sättet att beskriva vår nygamla leverantör som bildades från bolagen Heat och LANDESK.

Automation och Self Service hos Karlstads Kommun

Karlstads Kommun satsar på Self Service och Automation med Ivanti Service Desk för att underlätta för användarna och IT-avdelningen.

Din Bil Sveriges Self Service Portal

Din Bil förenklar IT beställning och ServiceDesk för sina användare med hjälp av Symantec Workflow