ÖVERVAKNING SOM TJÄNST

Ökad kontroll skapar proaktivitet. Genom vår övervakning få ni möjlighet att skapa proaktivitet på riktigt.

Förlitar ni er fortfarande på e-postlarm och manuella inspektioner av ert datacenter?

Vår erfarenhet är att rutiner ofta missas och att kritiska problem uppstår i onödan.

Zitac Monitor ger dig möjlighet att skapa proaktivitet på riktigt. Vår övervakningstjänst kan analysera om något ovanligt händer i nätet, om en server inte har startat om som den skall under natten eller något så enkelt som att en disk håller på att bli full. Allt för att du skall kunna lösa problemen innan de blir kritiska och verksamheten drabbas. Larm kan gå till din IT-avdelning per SMS, e-post eller ”push” till telefoner eller datorer. Du kan givetvis koppla övervakningen till vår Servicedesk som kan agera på larm utifrån avtalade rutiner.

Återkommande fel kan åtgärdas automatiskt med omstart av tjänster eller anpassade script. Att ha övervakningen utanför huset innebär att du även får larm vid bortfall av el i datacenter eller problem med era brandväggar.

Utöver larm och tickets kan vi även generera rapporter åt dig som visar på de vanligaste problemen i din miljö eller anpassade rapporter över t.ex. hur mycket trafik som har gått genom brandväggen eller Core-switchen under den senaste månaden.

Zitac har mångårig erfarenhet inom övervakning och vi vågar påstå att vi kan övervaka det mesta.
Hör gärna av dig om du vill utmana oss!

Kontaktperson

Emil Lunde

Affärsområdeschef