KLIENTSKYDD MED AI

Förhindra, upptäck och åtgärda hot med AI

Innovation och ny teknik har alltid intresserat oss på Zitac. När det nu börjar dyka upp nya metoder för att möta allt mer komplexa säkerhetshot har vi valt att hoppa på det tåget och bygga kompetens kring AI och machine learning. Ett område där vi redan nu ser stora vinster är kring klientskydd och antivirus.

Vår erfarenhet och framtid

Zitac är sedan många år den ledande komptenspartnern till Symantecs säkerhetsprodukter, där vi har djup kunskap kring marknadsledande produkter såsom Symantec Endpoint Protection (SEP) samt Enpoint Encryption. Vi erbjuder exempelvis prisvärda tjänster runt SEP Cloud och SEP som tjänst till flera globala bolag.

Med SentinelOne i vår portfölj får vi även ett starkt erbjudande kring AI och machine learning.

SentinelOne är ny spelare som kraftigt tar marknadsandelar från mer traditionella antivirus-aktörer och enligt NSS Labs den mest ekonomiska lösningen beräknat på total ägande kostnad över tid (TCO).
 
SentinelOne avvärjer kända och okända hot genom att låta AI kontrollera, analysera och agera. Dessutom erbjuder leverantören en ansvarsförsäkring om något skulle inträffa.

Kontakta oss så berättar vi om mer vilken lösning vi tror passar ert bolag bäst.

Kontaktperson

Peter Andersson

Key Account Manager - IT Security

  • Allt
  • Event
  • Partner

Altiris User Group 2022 - Zitac

We are really happy to give you to opportunity to listen in to our Symantec EPM digital meeting. It will be an information packed session with Altiris in depth and Broadcom overall information.

Broadcom

Broadcom är en av de leverantörer vi arbetat med i många år.

Sentinelone

Vi har valt SentinelOne som leverantör för att skydda dina datorer mot hot.