IT ASSET MANAGEMENT

Full kontroll på dina tillgångar

Är det inte dags att börja se strategiskt på hantering av IT tillgångar (såväl mjukvara som hårdvara)? Att få insikt om var dina tillgångar är, hur mycket de kostar dig och hur de nyttjas under hela sin livscykel? Att nå ett tillstånd där du på ett enkelt sätt kan ta rätt beslut för organisationen baserat på rätt information såsom att återta outnyttjade licenser och kontrollera licensstatus direkt mot tillverkarna?

Det finns flera bra verktyg på marknaden för att få kontroll på livscykeln för hårdvara respektive mjukvara men få kan räknas som riktigt IT Asset Management system där helheten inkluderas.

En rådgivande partner

Zitac har under årens lopp arbetat med tre olika leverantörer inom området (Altiris, Ivanti samt Flexera). Det gör att vi kan inta rollen som en rådgivande partner för vad som passar bäst för just din organisation. För allt beror på vilka krav och behov som finns definierade.