GDPR AUTOMATION

Efterlev GDPR med automation

Antagligen lever ni nu upp till GDPR och då har ni även märkt vilken utmaning det kan vara att efterfölja de processer som kommer med den nya datalagen. Det krävs nya roller, nya arbetsuppgifter för befintlig personal samt regelbunden processuppföljning och uppdatering av centrala system. Och policies och processer måste löpande uppdateras allteftersom verksamheten utvecklas.

Zitac valde tidigt att bygga kompetens kring GDPR och har ansvarat för stora införandeprojekt för allt från lokala till globala företag. Vi fokuserar på att automatisera efterlevnad av GDPR processer, förenkla underhåll av system, sökningar och rapportering.

 

Så här går det till

Våra projekt består vanligtvis av flera resurser som täcker olika delar, allt från arkitekter som kan anpassa existerande och utveckla nya processer till workflowutvecklare och grafiker som utvecklar system och gränssnitt.

I de flesta fall bryter vi ned arbetet till korta projekt där kunden snabbt kan börja dra nytta av de automationer som vi bygger. Vi använder marknadsledande verktyg för automation vilket är effektivare än vanlig utveckling. Ett projekt kan därför genomföras så snabbt som på ett fåtal dagar och sedan kan man välja att utveckla processen över tid.

Våra partners för GDPR automation är Onify, Ivanti och Decisions. Kontakta oss gärna för en demo där vi tillsammans kan bygga något som är anpassat för er verksamhet.