GDPR AUTOMATION

Efterlev GDPR med automation

Har ni påbörjat resan att ställa om er verksamhet enligt GDPR? Då har ni troligen märkt att det är en enorm utmaning att efterfölja de processer som kommer med den nya datalagen. Det krävs nya roller, nya arbetsuppgifter för befintlig personal samt regelbunden processuppföljning och uppdatering av centrala system.

Zitac valde tidigt att bygga kompetens kring GDPR och har ansvarat för stora införandeprojekt för globala företag. Det vi tidigt såg var att Zitac främst kunde spela en nyckelroll när GDPR väl var på plats i en verksamhet. Detta genom att automatisera GDPR processerna och förenkla sökningar och rapportering.

När detta skrivs pågår flera GDPR automationsprojekt för stora och små kunder. Mottagandet av det vi levererat har uteslutande varit positivt.

Så här går det till

Våra projekt består vanligtvis av flera resurser som täcker olika delar, allt från arkitekter som kan ta till sig och omvandla de processer som finns till workflowutvecklare och grafiker.

I de flesta fall bryter vi ned arbetet till korta projekt där kunden snabbt kan börja dra nytta av automationerna. Vi använder marknadsledande verktyg för automation vilket är effektivare än vanlig utveckling. Ett projekt kan därför genomföras så snabbt som fåtal par dagar men oftast är det större åtaganden.

Våra partners för GDPR automation är Onify, Ivanti och Symantec. Kontakta oss gärna för en demo där vi tillsammans kan bygga något som är anpassat för er verksamhet.