Enterprise Mobility Management 

Är avgörande för organisationer som vill öka sin produktivitet med hjälp av mobilitet och samtidigt ha hög säkerhet och efterlevnad.

Öka produktiviteten med mobil teknologi.

Vi är övertygade om att mobil teknologi har kraften att omvandla arbetslivet för företag och individer, vilket leder till smartare och mer produktiva arbetsmetoder. I takt med att molntjänster och appar blir alltmer utbredda kan anställda arbeta från praktiskt taget vilken plats som helst och komma åt sina uppgifter från en mängd olika enheter. Mobiltelefoner och surfplattor har blivit oumbärliga redskap för dagens arbetskraft. Det är därför av yttersta vikt för företag och IT-avdelningar att effektivt hantera och säkra sina anställdas enheter, oavsett om de är på kontoret, hemma eller på språng.

Enkel hantering av mobiler, plattor och appar

Genom att erbjuda IT-avdelningar innovativa verktyg och tjänster, tillsammans med stöd från vårt kunniga team av konsulter och tekniker, skapar vi en friktionsfri IT-upplevelse. Våra lösningar möjliggör smidig hantering och säkerhet för mobila enheter och ger användarna tillgång till kraftfulla appar som ökar deras produktivitet och effektivitet. Vi är brinner för att hjälpa företag att förvandla sina verksamheter och anställda att jobba smartare med hjälp av teknologi.

Vi hanterar

Vad är Enterprise Mobility Management?

Enterprise Mobility Management (EMM) är en samling av produkter och funktioner som används för att distribuera, konfigurera, säkra och aktivt hantera mobila enheter i en företagsmiljö.

Fördelar med Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management erbjuder en enhetlig plattform för att hantera och säkra mobila enheter, applikationer, innehåll, inloggning, SSO och andra relaterade funktioner. Från ett och samma användargränssnitt kan vi på ett enkelt och flexibelt sätt hantera enheter eller skapa en säker arbetsyta för att tillgodose olika användningsområden och organisationers behov.

  • Stöd för ett brett utbud av enheter och operativsystem, såsom telefoner, surfplattor, ruggade enheter och streamingenheter kan hanteras av en EMM-plattform.
  • Skydda data och appar på enheter, oavsett om det är personlig eller företagsinformation, genom låskod och biometrisk åtkomst, kryptering, sandboxing av data, förebyggande av dataläckage och möjligheten att selektivt radera företagsdata utan att påverka personlig information.
  • Säkerställa att appar och operativsystem är uppdaterade genom att pusha uppdateringar så snart de blir tillgängliga, vilket hjälper till att förhindra Zero-day-attacker.
  • Smidig hantering av appar och användning av företags AppStore för att distribuera affärsappar och AppConfig på ett säkert sätt, med begränsningar på vilka applikationer som kan installeras på företagsenheter.
  • Upprätthåll efterlevnadsramverk med dynamiska policys och konfigurationer och gör det enkelt att hålla dem uppdaterade över tid när nya versioner släpps.

Säkerställ compliance genom att se till att enheter som används på distans nyttjar en säker infrastruktur innan åtkomst ges till skyddad information.

Skydda all personlig och företagsdata genom att använda biometrisk åtkomst, kryptering, containrar, Data Loss Prevention och selektiv radering av företagsdata samtidigt som personlig information för anställda bevaras.

digital arbetsplats

Tillhandahåll användningsdata, analys och rapportering för att hjälpa till att identifiera mönster som kan förbättra användningen

Pusha regelbundet uppdateringar för säkerhetsprogramvara till alla enheter så snart de blir tillgängliga kan hjälpa till att förhindra zero-day attack.

Support för en bred uppsättning enheter och operativsystem, mobila och stationära, så att så många enheter som möjligt kan hanteras av en gemensam plattform. 

Tillämpa en policyengine som kan fastställa och genomföra policys, modifiera dem vid behov och anpassa dem efter geografi, avdelning, jobbfunktion eller andra faktorer.

Mobile Device Management

Fjärrhantera, konfigurationer, policys och säker åtkomst för mobila enheter.

Zero-touch Deployment

Distribuera enheter direkt till anställda var som helst. Med automatiserad enhetsregistrering konfigureras allting när enheten startas upp.

Vi erbjuder....

Security & Compliance

Genomför efterlevnad, övervaka och hantera säkerhetsinställningar på enheter och automatisera uppdateringar av operativsystem och appar för att minska säkerhetshoten.

Mobile App Management

Aktivera App Lifecycle Management av mobilappar, inklusive distribution, konfigurationer, uppdateringar och säkerhet.

Kundcase

"EMM has enabled our company to achieve greater productivity and collaboration by providing seamless management of our mobile devices and apps. It has also enhanced the security of our corporate data, ensuring that we remain compliant with industry regulations"

Läs mer

Företag A
Husqvarna använder Decisiosn

Vi hjälper
er med:

Utveckla er MDM till nästa nivå och integrera mobilitet i er moderna arbetsplats.

Uppsättning av Zero-touch distribution av mobila enheter

Automatisera uppdateringar och underhåll av operativsystem och appar.

Säkra och härda era enheter för att uppfylla era säkerhetsstandarder.

Vill du arbeta med en IT-partner i framkant?
Kontakta oss.

Skriv i dina uppgifter så kontaktar vi dig.