DECISIONS
No-code Business Rules Engine

Att digitalisera och automatisera verksamhetsprocesser

Alla processer kan automatiseras - är det verkligen så? Kanske inte men det är helt klart att en stor del av de repetitiva uppgifterna vi har kan bli enklare genom att man automatiserar stora delar av den. Om man vill gruppera vad som enkelt kan automatiseras brukar vi tänka i följande områden.  Skapa - Ändra -  Ta bort, på engelska finns ett begrepp som heter CRUDE - Create - Update - Delete.

  • Skapa en beställning, ändra eller ta bort den
  • För att kunna beställa måste du skapa en produkt, kunna ändra eller ta bort den
  • Sedan kan man lägga till steg i processen såsom godkännande eller skapande av faktura etc.

Vi använder oss av plattformar som kräver väldigt lite eller ingen programmeringskunskap. Det gör att verksamheten kan ta kontroll över utvecklingen och anpassningarna av systemen utan att ta in konsulter eller IT varje gång. Kortare ledtid, uppdaterade och anpassade processer som fungerar blir resultatet.

Här följer några exempel från våra kunder

Behörighetsadministration - en användare i en större organisation har en eller flera roller i ett stort antal system. När personen läggs upp adderar vi hans roller som sedan styr behörigheter i olika system samt möjliggör för ändring behörigheterna. Enkelt, snabbt, och automatiskt.  Allt loggas för spårbarhet. Det fina är att adminstrationen sker direkt av organisationen, inte av IT och det blir rätt varje gång.

Automatisera IT säkerheten. En kund använder Symantec Endpoint Protection. Vi bevakar och när vi får ett larm startas en scanning av maskinen och Servicedesk underrättas. Kan vi inte åtgärda problemet, isoleras datorn och  tekniker skickas ut eller användaren kontaktas.

Server på beställning: En portal där interna företag kan beställa servrar från intern IT. De väljer OS (Windows eller Unix), virtuellt eller fysisk, minne, processorkärnor, IOPS och om de behöver backup. Processerna bygger upp maskinerna och skickar inloggningsuppgifter till beställaren. De kan välja tid som enheten skall vara i drift och om en backup skall sparas när de inte behöver servern längre.

Affärsprocesser - En kund som har en krävande beställare inom varvsindustrin. Informationsflödet kring beställningar, pågående arbeten, planering av kommande arbeten och leveranstider är omfattande. Vi har kopplat samman leverantörsinformation och leveransstatus i en portal där både kunden och leverantören kan följa upp status på arbete och leverans med minimal arbetsinsats.

Portaler - Just olika varianter på portaler där en användare kan beställa eller ändra i en tjänst har vi byggt mängder av varianter på. Våra portaler går dock hela vägen - de skapar inte bara ett ärende någonstans. Beställs en applikation görs även installationen automatiskt. Med godkännandeprocess om så behövs. Görs en beställning och det behövs ett inköp så löser vi även det. Traditionellt har vi byggt dessa unikt för varje kund, men numera har det oftast ersatts av vår digitaliseringsplattform och portal Onify som gör det enklare och snabbare än någonsin att bygga och leverera tjänster.

On/Offboarding - Är en process som, om den är "automatiserad" oftast bara skapar ärenden i en ServiceDesk. I våra lösningar, skapas alla konton, informationen i systemen uppdateras och eventuella manuella uppgifter hanteras och följs upp helt automatiskt och med full kontroll och spårbarhet. Som det borde vara.

  • Allt
  • Partner
  • Kundcase
  • Nyhet

Zervicepoint

Self-service som det ska vara!

Decisions

Världens bästa Business Rule Engine om vi får bestämma!

Ljusdals Kommun Levererar IT tjänster med Onify

Ljusdals kommun levererar IT-tjänster med Onify som ServicePortal.

Vi lär känna Patrick Öhrn

Ny kollega inom IT Automation och specialist på Zervicepoint

Zitac blir partner till Zervicepoint

Zitac blir partner till Zervicepoint och stärker sitt budskap inom Self-Service och IT Automation. Vi ser verkligen fram mot att får arbeta med Zervicepoint - säger Jesper Mathiasson, VD på Zitac.

Onify

Med Onify har vi använt den senaste utvecklingstekniken och skapat en kraftfull plattform för digitalisering.

Onify - framtidens IT-portal!

Zitac presenterar Onify - framtidens IT portal. Egentligen kan Onify vara en portal till alla företagets tjänster, men varför inte börja med IT.