BI REPORTING

Business Intelligence

Business Intelligence verktyg har använts i decennier för att sammanställa finansiell information från olika källor – ofta för att få en förståelse för hur verksamheten presterar. Vanliga verktyg som används är t.ex Power BI från Microsoft eller Qlik Sense från Qlik. Oavsett vilket verktyg som passar din verksamhet så kan vi hjälpa dig att bygga IT rapportering för din IT verksamhet.

Och det handlar inte bara om att förstå IT kostnader, typ hur stor del av IT kostnader en viss avdelning skall betala, utan kan lika gärna handla om compliance – hur väl lever vi upp till de krav som ställs på IT.

Ofta är detta svårt att få en komplett bild av IT – informationen är ofta spridd på många olika system, t.ex CMDB, AD, Antivirus, Inventory, ServiceDesk och Asset för att nämna några.


  • Hur många av de aktiva datorerna har antivirus av den sista versionen?
  • Hur många av de aktiva datorerna kör senaste versionen av Windows?
  • Hur väl patchade är vi jämfört med CVSS Vulnerability Score?'

Vi har byggt hundratals rapporter och appar med hjälp av Qlik Sense, Power BI samt Xtractions. Om du har frågan kommer vi kunna ge dig svaret – självklart presenterat i en snygg graf eller siffror om du hellre vill det.