BACKUP SOM TJÄNST

Din backup vårt ansvar

Backup är trist men viktigt

Precis så är det, backupen i sig är oftast något som bara skall funka, men få vill lägga någon större energi på. Just därför vill vi hantera din backup som en tjänst, för att vi gör det tråkiga men viktiga arbetet att följa upp att det fungerar som det skall - även när ni vill återläsa informationen.

Vi kan antingen hantera er befintliga backupmiljö som tjänst, och vara proaktiva och komma med förslag till förbättringar och utveckling. Eller så lägger ni hela er backup i vår miljö och vi ser till att den fungerar som vi kommit överens om. Med jämna mellanrum stämmer vi av och anpassar tjänsten till er verksamhet.

Backup av er Backupmiljö

 • Hårdvaru support och avtal
 • Licenshantering
 • Daglig kontroll av backuper
 • Övervakning och monitorering
 • Rapporter
 • Förändringsförslag
 • Månatlig avstämning
 • 24/7 eller Kontorstid

Extern backup

 • Remote backup till vårt datacenter
 • Remote backup till Cloud
 • Extra kopia av er backup

Konsultation

 • Installation
 • Migrering
 • Optimering

Utbildning

 • Med certiferade lärare

Backup i egen regi?

Om det är så att ni trots allt vill hantera er egen backup kan vi hjälpa er att utveckla backupmiljön, leverera licenser och hårdvara samt utbilda er hur ni skall hantera backup.

Vi kan även gå in som preventivt driftstöd vid behov eller göra hälsokontroller där vi kontrollerar att er miljö fungerar som den skall.

Våra partners inom Backup