Application Lifecycle Management

Vi har arbetat i över femton år med applikationspaketering. Men paketeringen är bara en liten del av hanteringen, egentligen är det engelska uttrycket Application lifecycle management både mer imponerande och korrekt. Fast Applikationslivscykelhantering funkar ju det med.

Vi hjälper er med hela applikationscykeln

  • Tillhandahålla licenserna för paketeringsverktyg
  • Paketera applikationen, eller utbilda din personal i paketering
  • Patch-hantering för server och klienter för automatiserat underhåll
  • Underhålla paketeringscykeln
  • Bygga automatiserade processer för licensåtervinning

Ofta tar vi ansvar för de svåraste paketeringarna för ett företag – de som tar mycket tid och är komplexa att hantera

Applikationsexpert

Vi lär känna Håkan Rydenblom

Håkan jobbar med applikationspaketering på Zitac och med snart 20 års erfarenhet kan vi tryggt säga att Håkan har arbetat med det mesta inom applikationspaketering.

Vad menar vi med applikationshantering?

Applikationshantering är processen att hantera livscykeln för en applikation från dess design och utveckling till dess deployment, underhåll och till slut avveckling. Det är en viktig aspekt av modern IT-drift, eftersom det hjälper organisationer att effektivt hantera sina applikationer för att stödja sina affärsmål och syften.

Det finns flera skäl till varför det är viktigt att ha bra applikationshantering på plats.

Ökad effektivitet

Genom att ordentligt hantera applikationer kan organisationer se till att de används effektivt. Detta kan bidra till att minska kostnader och öka produktiviteten.

Förbättrad säkerhet

Korrekt applikationshantering kan hjälpa till att identifiera och åtgärda sårbarheter i applikationer, vilket minskar risken för säkerhetsincidenter och skyddar känslig data.

Bättre användarupplevelse

Genom att regelbundet underhålla och uppdatera applikationer kan organisationer se till att de fungerar smidigt och ger en bra användarupplevelse.

Ökad agilitet

Bra applikationshantering kan hjälpa organisationer att snabbt och enkelt anpassa sig till förändrade affärsbehov och krav, vilket gör dem mer agila och responsiva.

Förbättrad efterlevnad

Korrekt applikationshantering kan hjälpa organisationer att se till att deras applikationer uppfyller regulatoriska och efterlevnadskrav.

Applikationscykel

Inköp

Hantera licens, licensnyckel och EULA

Paketering

Gör applikationen klar för distribution – virtuellt eller som MSI

Distribution

Distribution och möjligtvis publicera till portal

Patchning

Patchning och underhåll

Paketera ny version

Och repetera stegen distribution och patch

Mäta

Mäta utnyttjande och återta oanvända licenser (License Harvesting)

Verktyg för livcykelhantering

 

Vad er organisation behöver beror mycket på storlek, kompetens och behov av verktyg - då flera delar av processerna har egna verktyg.

Våra utbildningar

2024.04.23 - 2024.04.25

Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

2024.05.14 - 2024.05.15

Symantec Workflow Solution Grundkurs

På utbildningen lär vi oss att bygga intelligenta formulär och för automation av avancerade processer som Self-Service.

2024.03.19

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

Vill du arbeta med en IT-partner i framkant?
Kontakta oss.

Skriv i dina uppgifter så kontaktar vi dig