APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT

Det började med paketering av applikationer

Vi har arbetat i över femton år med applikationspaketering. Men paketeringen är bara en liten del av hanteringen, egentligen är det engelska uttrycket Application lifecycle management både mer imponerande och korrekt. Fast Applikationslivscykelhantering funkar ju det med.

 


Hur ser en applikations livscykel ut:

 • Inköp – hantera licens, licensnyckel och EULA
 • Paketering – gör applikationen klar för distribution – virtuellt eller som MSI
 • Distribution och kanske publicera till portal
 • Patchning och underhåll
 • Paketera ny version – och repetera stegen distribution och patch
 • Mäta utnyttjande och återta oanvända licenser (License Harvesting)

 


Vi kan hjälpa till med alla delar i detta:

 • Tillhandahålla licenserna för paketeringsverktyg
 • Paketera applikationen, eller utbilda din personal i paketering
 • Patch-hantering för server och klienter för automatiserat underhåll
 • Underhålla paketeringscykeln
 • Bygga automatiserade processer för licensåtervinning

 

Ofta tar vi ansvar för de svåraste paketeringarna för ett företag – de som tar mycket tid och är komplexa att hantera

Verktyg för livcykelhantering

Vad er organisation behöver beror mycket på storlek, kompetens och behov av verktyg - då flera delar av processerna har egna verktyg.

 

Kontakta gärna Håkan för att diskutera dina behov av Applikationslivscykelhantering!

Kontaktperson

Håkan Rydenblom

Application Lifecycle Management Expert

Utbildningar

5 - 7 Oct

Symantec Altiris Client Management Suite

Zitac har en extraordinär och lång erfarenhet av CMS vilket inkluderar uppgraderingar och helt nya installationer.

19 - 20 Oct

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

25 - 28 Oct

Applikations-paketering med PowerShell App Deployment Toolkit

Oavsett om man använder sig av App-V paket, MSI-paket eller vanliga setup.exe installationer så utgör PSADT ett utmärkt komplement då den skapar en "wrapper" omkring applikations-paketet och möjliggör att en bygga in ytterligare konfiguration och logik som normalt skulle läggas till i distributionsplattformen.

8 - 10 Nov

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

16 - 17 Nov

Ivanti Unified Endpoint Manager (fd LANDESK Management Suite)

Utbildningen bygger på den senaste Ivanti Enpoint Manager versionen och riktar sig till personer som har arbetar med Ivanti.

23 - 24 Nov

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

29 Nov - 2 Dec

Applikations-paketering med PowerShell App Deployment Toolkit

Oavsett om man använder sig av App-V paket, MSI-paket eller vanliga setup.exe installationer så utgör PSADT ett utmärkt komplement då den skapar en "wrapper" omkring applikations-paketet och möjliggör att en bygga in ytterligare konfiguration och logik som normalt skulle läggas till i distributionsplattformen.

Admin Studio – Workshop

Zitac erbjuder skräddarsydda workshops i paketeringsvertyget Flexera AdminStudio där agendan sätts samman utifrån kundens behov.