VÅRA PARTNERS

Våra leverantörer är i allra högsta grad våra partners, vi arbetar tillsammans, vi lyckas tillsammans, vi tar ett gemensamt ansvar för att våra kunder får en väl fungerande lösning som de trivs med. Framförallt står de för utvecklingen av produkten, och ofta supporten när det behövs rättningar på oönskade egenskaper. Ovanligt, ja, men det händer.