Veritas_logo

Veritas som knoppades av från Symantec är kända för kraftfulla backupsystem som används av de största företagen och även våra största kunder. Med vår långa erfarenhet kan vi leverera avancerade lösningar för backup, som tjänst, i din miljö, vår miljö, cloud eller installerat nyckelfärdigt hos Er.

Tjänst

Backup som tjänst

Din backup vårt ansvar. Vi vill vi hantera din backup som en tjänst, för att vi gör det tråkiga men viktiga arbetet att följa upp att det fungerar som det skall.

Tjänst

Managerad infrastruktur

Låt Zitacs konsulter hjälpa till att utveckla din infrastruktur.