sentinelone_logo

Vi har valt SentinelOne som leverantör för att skydda dina datorer mot hot. Varför SentinelOne? – Ny teknik som gör skillnad, i SentinelOnes fall AI teknologi för att identifiera hot och sårbarheter gör att vi minimerar risken för s.k ZeroDay attacker samtidigt som administrationen minskar. Säkrare och enklare för dig, vad vill man mer ha?

Kontaktperson

Peter Andersson

Key Account Manager - IT Security

Tjänst

Klientskydd med AI

Förhindra, upptäck och åtgärda hot med AI