keep_it_backup_logo_2

Allt fler företag flyttar från ”on-prem-lösningar” med Exchange till Office 365. Det är en helt naturlig utveckling men för den skull får man inte göra avkall mot de regler som gällde förr. Hotbilden ökar ständigt samtidigt med strängare regler, vilket innebär ett ökat värde med en fungerande backup för Office 365. Zitac har valt att arbeta med KeepIT för att hantera detta område.

Tjänst

Backup som tjänst

Din backup vårt ansvar. Vi vill vi hantera din backup som en tjänst, för att vi gör det tråkiga men viktiga arbetet att följa upp att det fungerar som det skall.

Tjänst

Managerad infrastruktur

Låt Zitacs konsulter hjälpa till att utveckla din infrastruktur.