Microsoft Ignite - ser vi slutet för Microsoft SCCM?

För en dryg vecka sedan kom våra kollegor Tommy Edstrand och Joakim Boklund hem från Microsoft Ignite i Orlando, fullmatade med massor av information kring Microsoft syn på Systems Management. Det mest intressantaste var egentligen inte vad som händer i produkterna utan i strategin - var är Client Management på väg?

Den stora nyheten på Ignite inom Client Management var lanseringen av den helt nya produkten Endpoint Manager. Lanseringen fick snabbt alla forum att basunera ut att nu är SCCM End Of Life, så till den milda grad att dagen efter gick Microsoft ut med en dementi under presentationen. Men det Microsoft har gjort med Endpoint Manager är att kombinera funktionaliteten i Intune och SCCM i ett gemensamt webbaserat gränssnitt, i en form av hybrid-management lösning. Även licensmässigt är det nytt. Om ert avtal med Microsoft innefattar SCCM får ni nu även använda Intune utan extra kostnad. Vi ser även att Microsoft börjar öppna upp och integrera t.ex med tredje parts leverantörer som Jamf för att hantera Apple enheter. 

Den trenden ser vi även utanför Client Management där Microsoft vill göra det möjligt att kombinera Onpremise med Cloud med 3e parts tjänster. Läs gärna på om Azure Arc som gör att kunderna kan kombinera tjänster som Amazon AWS och Google Cloud i en gemensam Microsoft management,  läs t.ex Business Insiders artikel inom området. 

En annan, tycker vi, intressant nyhet är att man nu kan koppla upp Endpoint Manager till en tillverkare och hämta ut grundläggande Asset information - det är med betoning på grundläggande - men det underlättar väsentligt när ni vill börja få kolla på vad ni äger, hur länge, garantier etc. Mera intressant? Det fanns mycket småförbättringar över hela linjen men funktion till som är värda att nämna är Intune Policy Sets. Policy Sets är ett smidigt sätt att skapa baselines av objekt (ex. konfigurationer, applikationer). Istället för att ha ett deployment per objekt räcker det numera med att skapa ett deployment innehållande flera objekt. Det här underlättar verkligen i att förenkla och strukturera deploymentarbetet. 

Microsoft Autopilot får vi inte glömma.  Den stora nyheten här tycker vi, är vad som kallas White Glove Deployment, att OEM partner nu även kan lägga på grundläggande applikationer utöver Windows 10 före leverans till slutanvändaren, vilket både underlättar och gör det snabbare för användaren, men även minskar den tidigare ganska höga belastningen på supporten efter leverans. Datorn är kort sagt mer färdig när den andar hos användaren. 

 

 

Autopilot utan white glove deployment

Och efter white glove deployment

Kontakta mig om du vill veta mer

Hans Grünewald

Försäljningschef