Zitac stärker IT säkerheten hos skyddat företag

Med vår spetskompetens på Zitac får vi ibland möjligheten att arbeta med uppdrag som är av samhällsviktig karaktär och säkerhetsklassade. Vi är otroligt stolta och glada att bli vald som partner för dessa uppdrag och vill gärna berätta mer om projekten även om vi är begränsade till att hålla vår kund anonym. Vår kund har en av de största IT avdelningar i Sverige och även om det finns mycket kompetens och resurser internt var våra konsulter på Secure Networks efterfrågade med deras långa erfarenhet och höga certifieringsnivå inom Fortinet. Zitac har arbetat med Fortinet produkter sedan 2004 och blev utsedd till Fortinets NSE partner of the year 2022.

Tidspressad plan, migrering av 14 befintlig brandväggar i HA (high availability) av annat fabrikat, implementation och driftsättning antog Zitac utmaningen med stort engagemang.


 

Utmaning 

Kunds dåvarande leverantör av brandväggar började närma sig bäst före datum och kund såg en möjlighet att uppdatera och uppgradera sin miljö. Dåvarande leverantör hade en ostabil miljö och det var tungrott att arbeta i. Mycket av tiden gick till att hantera driften av miljön där sömnlösa nätter inte hörde till ovanligheten för CTO.
Däremot var tiden knapp då man dels, behövde hitta en ny leverantör som kunde tillgodose behoven samt en proaktiv partner som kunde implementera 14 nya brandväggar i HA, analyserings och manageringsverktyg samt tillhörande kringsystem på mindre än ett års tid. Då man valde att inte förlänga med sin dåvarande leverantör var det kritiskt att få allt implementerat och i drift utan glapp för att undvika att säkerhetsfunktioner skulle sluta fungera. 

Lösning

Då vår kund är ett säkerhets klassat företag krävs det mycket för att en leverantör skall få arbeta med dem. Kund byggde upp ett business case baserat på ett antal faktorer: 

  • Kostnadsbild
  • Funktionalitet 
  • Operationellt 
  • Sidoeffekter 

Den stora fördelen med att välja Fortinets produkter i deras fall var kostnadsbilden där de sparar över 1 miljon SEK per år med Fortinets produkter i jämförelse med deras tidigare lösning. Samtidigt visade Fortinets produkter styrka både under funktionalitet och operationellt. 

”Här skulle vi få en ny lösning som gör att vi kan sova på nätterna. Att det skulle kunna ge oss fler möjligheter när vi tar fram nya lösningar. Det går fortare och är mer flexibelt vilket gör det mer lättarbetat. Man har hört bra om Fortinet från andra i nätverket.” - CTO

Resultat 

Brandväggen är hela kärnan för vår kund och hela 14 brandväggs par skulle bytas ut. När man byter ut en brandvägg kan man inte bara kopiera rakt av från den tidigare lösningen för du bygger saker olika. Då det var stor tidspress blev det viktigt att ha en partner som är flexibel och som hade kompetensen att ta projektet i mål hela vägen. Zitac har den högsta partnernivån Expert Partner hos Fortinet och nätverksspecialisterna på Zitac blev betrodda att anta utmaningen. 

”Vi uppskattade verkligen flexibiliteten som Zitac erbjuder. Konsulterna var väldigt ödmjuka samtidigt som dem kunde komma med bra inspel och visa sin kompetens." - CTO 

Då kund är ett säkerhets klassat företag och har väldigt höga säkerhetsrutiner var Zitacs konsulter beroende av en del interna resurser vilket gjorde att utmaningen att nå tidsmålet blev ännu högre. 

"Det var så bra med zitac att dem var så flexibla och vissa grejer gjorde vi på helg vilket inte var några problem. Allt fungerade fint. Vi hade regelverk, där Annika gjorde ett hästjobb. Per och Annika kompletterade varandra väldigt bra." - CTO

Implementeringen av Fortinets produkter har blivit väldigt uppskattad i organisationen där det har blivit ett exempel för hur kund arbetar med implementering av nya system. 

”Året innan hade jag haft semester i 4 timmar när första samtalet kom för att lösa en ticket och nu hade jag 5 veckor totalt utan ett enda samtal.” - CTO

Intressant för dig? – Kontakta oss gärna för mer information.

Nyckeln till ett bra partnerskap

”En bra partner är någon som ger kunden fokus, är flexibel och stöttande. En partner släpper inte bara saker och lägger ansvaret på kunden. Lägg ansvaret på sig själv som partner och arbeta proaktivt med kunden. Hjälp kunden att utvecklas och var en duktig pedagogisk person. En partner måste även vara involverade från steg ett för att förstå interna strukturer. Kulturen på själva partnerföretaget är också väldigt viktigt. Vi har tidigare stött på konsulter som istället för att lyssna och ta in så vill dem visa sig duktiga och rätta oss interna resurser när vi säger fel/gör fel.”
Kommentar från CTO

Kontaktperson

Peter Andersson

Key Account Manager - IT Security