Ljusdals Kommuns IT portal integrerar system till IT tjänster

Ljusdals kommun i Hälsingland är Sveriges tjugonde största kommun till ytan och har ca 20.000 invånare. Kommunen är största enskilda arbetsgivare med nästan 2000 anställda. Ljusdals kommuns IT avdelning har 9 anställda och skall supporta alla kommunens verksamheter såsom administration, vård, omsorg och skola med mera. Med så skilda verksamheter blir det många system att utveckla, förvalta och supporta till användarna. En utmaning i sig.
 

Onify Ljusdals kommun Zitac

Problemet

Ljusdals kommun har länge arbetat med att ha ett bra stöd för att hantera mångfalden av system, men supporten och tillgång till gemensam information och tjänster för kommunens användare har alltid varit svårt att hantera. Som på så många andra kommuner gick mycket av ärendena och frågeställningarna direkt till någon av teknikerna, registrerades inte alltid och supporten blev personberoende. Det enda sättet att få in ärendena var via telefon och email och det enda sättet att leverera tjänster var manuellt, svara i telefon eller på email.

För att IT skulle kunna lösa problemen måste de i sin tur logga in i och behärska gränssnitten i många olika system, alltifrån AD och ServiceDesk till Systems Management. Det gjorde det svårt att snabbt utföra eller delegera arbetet med repetitiva uppgifter och åtgärder.

 

Lösningen var Serviceportalen

Ljusdal stod inför utmaningen att det inte fanns ett system som enkelt skulle kunna knyta samman de system som de hade på plats och löpande erbjuda nya tjänster – det fanns system som löste en del av problematiken men inget som gav den flexibilitet som Ljusdals Kommun och dess verksamheter behövde.

Sedan vi lanserade Serviceportalen för ca 1,5 år sedan så växer listan över användargrupper/roller och processer löpande. Idag kopplar Serviceportalen samman och skapar tjänster baserat på information från 8 olika system till 5 olika roller och totalt har vi idag indexerat 30,000 objekt som är blixtsnabbt sökbara. Läs gärna mer här hur Onify´s gränssnitt fungerar.

 

Hur har det gått?

Vi frågar Rickard Blank, IT Chef på Ljusdals kommun.

Det är ingen tvekan om att Serviceportalen och Onify underlättar för såväl alla anställda inom kommunen liksom för IT enheten. Sökmöjligheten gör det enkelt att hitta relevant information och de tydliga tjänsterna och automatiserade processerna gör att leveranskvalitén är 100 %. Serviceportalen är helt integrerat med våra befintliga system och skulle vi byta eller tillföra ett nytt system är det enkelt att ta bort eller lägga till.

Vad är nästa steg?
Nästa steg är att ansluta ett nionde system – AirWatch så att personalen i framtiden själva kan hantera sina mobila enheter och lärare enkelt kan hantera till exempel klasser som använder iPads utan att behöva logga in i ett nytt system.

 

Vinster i korthet

Bättre tillgänglighet till support och IT tjänster – alla tjänster är tillgängliga från ett ställe oavsett tid, plats eller enhet.
Enklare administration för användare och IT administratörer – Sök, välj, utför aktivitet – enklare blir det inte.
All information tillgänglig på ett ställe – vi indexerar och kopplar samman information från 9 system och administrera dem från en plats.
Minimal utbildning – gränssnittet är så enkelt att alla kan använda det.

Vill du veta mer?

Börja gärna med att gå till onify.co- eller hör av dig till mig så berättar jag mer.