Svenska Kyrkan Malmö tog steget mot användarfokus i världsklass!

Svenska Kyrkan i Malmö är idag en av de största församlingarna inom Svenska Kyrkan med verksamhet på 18 platser i Södra Sverige och ca 500 medarbetare i sin församling. IT avdelningen består av 5 personer med ansvar för allt från IT-strategi till daglig felavhjälpning.

 

svenska_kyrkan_kundcase_zitac

Utmaning

Ni känner igen situationen, användarnas behov ökar kontinuerligt med allt fler enheter, system och applikationer/appar som ska supportas. Användarna ringer/mailar till ServiceDesk för att få hjälp med support, beställningar, installation av programvaror och allt annat. För Kyrkans ServiceDesk var utmaningen att användarens information om utrustning, tillgängliga resurser och behörigheter var utspridd över en mängd olika system, vilket i sin tur gjör det svårt att hjälpa användaren. Utöver det skapade bristande uppdatering av tredjeparts applikationer problem med säkerheten. Till sist lades mycket tid och resurser på manuellt arbete i olika system för att få kontroll på kostnader för datorer, mobiltelefoner och licenser.

 

Lösning

Zitacs lösning var att leverera Ivantis integrerade IT Endpoint Management system och ServiceDesk, som vi implementerade i tre steg.

IT Endpoint Management, Patch Manager och Cloud Services Appliance. Första steget var att implementera en lösning för OS-deployment, inventering och remote control. I detta steg implementerades även en lösning för Patchning av klienter och servrar för användare lokalt samt utanför det egna nätverket via Cloud Services Appliance. Läs mer om dessa här.

Ivanti IT Asset Management) Nästa steg blev att addera Asset Management vilket automatiserat och enkelt ger kontroll över alla IT tillgångar och deras relaterade kostnader.

Implementation av produkten Ivanti Service Manager. Det tredje steget bestod i att implementera en lösning för Servicedesk där samtliga användare och supportpersonal enkelt kan registrera och hantera felärenden samt göra en beställning av ex en ny dator eller programvara i samma enkla gränssnitt. Beställningen går om så behövs vidare i ett attestflöde via en Request Management process och installation av programvara görs helt automatiskt, dygnet runt.

 

Kundvärde

En integrerad lösning skapar effektivitet för användare och IT personal, kvalitet i tjänsteleveransen och en användarvänlig upplevelse för alla
En anpassad och rollbaserad portal (Workspace) för ger alla användare rätt information och rätt tjänster vid när de behöver den från valfri enhet.
Det är enkelt för IT att själva utveckla och bygga egna processer för supportpersonal och användare utan hjälp från konsulter
En trygg och lokal leverantör som brinner för IT och som de kan förlita sig på för deras hela sin IT-Lifecycle management process
IT avdelningen kan arbeta proaktivt med att utveckla verksamheten istället för att ägna sig åt brandsläckning.

Intressant för dig? – kontakta oss gärna på Zitac!