ICA minskar IT-administration med Symantec Workflow

Med hjälp av Symantec Endpoint Protection (SEP) Automation minimerar ICA sin säkerhetsadministration av nya datorer i nätverket.

 

ICA-butiken_Maxi-kundcase

Utmaning

Symantec Endpoint Protection (SEP) har den egenheten att nya datorer alltid registreras i en defaultgrupp och får defaultgruppens inställningar. Att flytta datorn till korrekt grupp med rätt säkerhetspolicy var ett arbete som gjordes manuellt. Det tar bara några minuter, men det hanslar om tusentals datorer varje år. Dessutom var det lätt att göra fel, vilket resulterade i att datorerna fick fel policy.

Lösning

För att lösa detta har Zitac med hjälp av Symantec Workflow, en processmotor som utan kostnad ingår i Symantec’s Enterprise produkter, utvecklat en process för att lösa problemet. När en ny dator registreras i SEP´s defaultgrupp flyttar processen automatiskt en ny dator från defaultgruppen till korrekt grupp baserat på datornamn, AD konto eller IP range,

ICA minskar på detta sätt den manuella administrationen av nya klienter/datorer kraftigt samtidigt som vi kan garantera att datorn alltid har rätt säkerhetspolicy.

Vi har skapat flera funktioner för att hantera SEP Automation.

Kontakta oss gärna för mer information om vad vi kan göra med Symantec Workflow eller läs mer här om Self-Service och Automation.