Fler videos från Back[up] to basics

Jonas förklarar dataåterläsningstester

Backup strategier 3-2-1-1-0 regeln