LIFECYCLE MANAGEMENT

Kompletta lösningar för att effektivt hantera hela livscykeln för IT utrustning, användare och applikationer.

Zitac Lifecycle

Vi hjälper er organisation att ta nästa steg mot en modern IT miljö genom hela livscykeln och förbättrar er tjänsteleverans till anställda och kunder. Tillsammans med vår strategiska partner Ivanti ändrar vi nu IT landskapet, vi kallar det The Power of Unified IT.

Det innebär att vi erbjuder lösningar som bättre:

  • Visualiserar nuläget för IT medarbetaren
  • Hjälper kunder att svara upp på användarnas krav
  •  Stödjer IT chefer avseende efterlevnad av regler

  • Allt
  • Event
  • Utbildning
  • Kundcase
  • Tjänst
22 - 23 May

Servicedeskforum 2019

Träffa Zitac och Ivanti på Servicedeskforum den 22-23 maj på Scandic Victoria Tower, Stockholm! Mötesplatsen för Sveriges Service Management experter

20 - 22 Feb

Applikations-paketering med Microsoft App-V-Grundkurs

Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization plattformen.

19 - 21 Mar

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

22 Mar

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

9 Apr

Applikations-paketering med InstED

I samband med att många applikationer idag levereras i MSI-format (Windows Installer) kan man redigera och konfigurera dessa med hjälp av tranformfiler (MST) och uppnå fullgoda installationer.

28 - 30 May

Applikations-paketering med Microsoft App-V

Instruktörsledd utbildning som omfattar tre dagar. Kursen innefattar kunskap om hur man installerar, konfigurerar och administrerar hela Microsoft Application Virtualization (App-V) plattformen.

Admin Studio – Workshop

Zitac erbjuder skräddarsydda workshops i paketeringsvertyget Flexera AdminStudio där agendan sätts samman utifrån kundens behov.

Automation och Self Service hos Karlstads Kommun

Karlstads Kommun satsar på Self Service och Automation med Ivanti Service Desk för att underlätta för användarna och IT-avdelningen.

Zitac effektiviserar Octapharmas klienthantering

Zitac har fått det hedervörda uppdraget att leverera Ivantis Client till Octapharmas 5800 klienter.

Användarfokus i världsklass

Zitac levererade Ivantis integrerade IT Management system och ServiceDesk, som vi implementerade i tre steg.

Application Lifecycle Management

Experter på applikationspaketering, licenshantering och livscykelhantering.

Patch Management

Patcha alla leverantörer direkt från SCCM-konsolen utan ytterligare infrastruktur eller utbildning.

Endpoint Management

Idag är Zitac den mest kompletta partnern på den nordiska marknaden inom Endpoint management

Windows 10 som tjänst

Ny version av windows 10 image varje år, patchad minst var 6e månad

IT Asset Management

Full kontroll på dina tillgångar