Låt verksamheten utveckla systemen!

Varför ta in hela utvecklingsteam som arbetar i månader för att ta fram ett system när man nu med enkla grafiska verktyg kan utveckla kraftfulla applikationer för sin verksamhet?

Decisions automatiserar arbetsflöden och processer med hjälp av en uppsättning grafiska verktyg som gör det möjligt att skapa arbetsflöden, aktiva formulär, systemintegrationer, översiktsvyer och rapporter utan att skriva en rad kod. Allt skapas med enkla dra och släpp verktyg  i ett "no code"  designverktyg. Resultatet blir appar byggda på en bråkdel av tiden jämfört med traditionell utveckling- och som enkelt kan anpassas när kraven ändras. Utvecklingen kan ske i eller i nära samarbete med verksamheten och steget mellan affärslogik och verktyg är kort och enkelt.

Affärsregler konfigureras och testas i visuella designers i Decisions Studio. Dessa designer gör det möjligt för användare att se, förstå och redigera affärsreglerna utan att skriva någon kod. Affärsregler kan konfigureras i ett antal olika format, inklusive: tabeller, sammanställningar, träd och matriser. Regler kan användas inom arbetsflöde och integrerat med andra applikationer med REST- och SOAP API.


Vanliga användningsområden

  • Klassiska BPM processer. Automatisering av användarinteraktioner, godkännanden, förfrågningar, spårning etc.
  • Ärendehantering. Mindre strukturerade arbetsflöden som styrs av data och regler.
  • Systemintegration. Hantera integration och interaktioner mellan system och händelser. Databehandling och transformation samt regelhantering för att städa data.
  • Databehandling. Hantering av platta filer och annan import. Bearbeta, transformera och manipulera data. Datarensning och standardisering. Utmatning till system och databaser.
  • Affärsregler. hantera policyefterlevnad, fatta affärsbeslut, centralisera affärslogik.

Enkelt att utveckla i ett grafiskt gränssnitt

Decisions Studio är en integrerad designmiljö som tillhandahåller en rad grafiska verktyg som kan användas av icke-programmerare för att utveckla. Dessa verktyg delar samma visuella gränssnitt och tillåter att affärsidéer skapas, utvecklas och testas - allt utan att skriva en rad  kod. Regelmotorn används för att skapa aktiva formulär, fatta beslut i arbetsflöden, ge mening åt rapporter och är användbar även i en API / Messaging-infrastruktur.

  • Grafiska arbetsflöden / regel / översiktsvyer/dashboards byggs i en enkel dra och släpp designer
  • Grafisk datakartläggning
  • Visuella testverktyg för enhetstestning och andra livscykelhanteringsfunktioner
  • Omfattande bibliotek med över 2000 fördefinierade  processteg.
  • Grafisk designer för datastruktur

Några bra länkar till mer information

Decisions hemsida

Decisions inspelade demos och utbildningar

Eller skicka mig ett email så kan vi sätta upp en demo för dig.

Tjänst

Decisions Business Rules Engine

Världens bästa Business Rules Engine om vi får bestämma!