Jan Kleist investerar i Onify

Intervju med Jan Kleist

Onify har blivit ett känt namn på sistone för många som jobbar inom self-service och process automation. Onifys plattform har sin styrka i sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla automationer. Bakom plattformen finns många års forskning och utveckling och en av personerna som varit med länge är IT-profilen Jan Kleist. Vi träffade Jan på en fika och fick höra mer hur han tänker kring Onify

Vem är Jan Kleist?

Jan Kleist är en person som gillar väldigt mycket affärsutveckling. I grund och botten så är det de jag brinner för. Kunna utveckla en produkt eller kunna se en möjlighet med någon typ av lösning och hitta affärsmöjligheter ute på marknaden. Både i Sverige och internationellt. Så det är Janne i grunden.

Vad brinner du för inom IT?

IT har ju varit väldigt traditionellt som nu mot går att användas bredare inom hela verksamheten. Du kan använda IT på ett helt annorlunda sätt nu än tidigare. Därför är det viktigt att se det lilla i det stora och kunna skapa smarta lösningar.

Varför blev du intresserad av Onify?

Jag blev verkligen intresserad och tyckte Onifys plattform var verkligen häftig när jag fick min första demo. På det sättet när man enkelt kan söka upp olika objekt i flera olika underliggande system. Och samtidigt kunna ändra, ta bort eller lägga till information är väldigt unikt. Detta är typiskt vad man vill adressera i en service portal.

Som ett exempel: Om du söker efter en person i organisationen kan du se hela den personens profil i Onify – när personen började, vad personen gör i bolaget, vilka digitala enheter personen har kopplade till sig, etc. Och att sedan vidare kunna gå ner i detalj kring exempelvis digitala enheter; vilken applikation personen kör, när det är dags att uppdatera. Med slutsatser som exempelvis ”det här batteriet är för gammalt, du måste beställa ett nytt”.

Onify är plattformen som kopplar ihop och indexerar data från många andra system och ger användaren en samlad bild. Och som i exemplet ovan med asset management där all information samlas kring underhåll och uppdateringar – vilket också ger kontroll över kostnaden för samtliga enheter ute i organisationen.

Med Onifys plattform finns också möjlighet att automatisera manuella processer i en organisation och därmed realisera stora tidsvinster.

Kan man som organisation byta ut alla sina system mot Onify?

Nej, det viktiga är inte att kunna byta ut utan att du inte behöver lägga till ytterligare system. Du kan använda Onify på din befintliga systembas eftersom det integrerar och hämtar data från olika system, även externa. Onifys plattform innehåller inte någon data utan indexerar data och gör den därmed sökbar i ett enkelt gränssnitt.” Läs mer om Onify 

För vilka organisationer passar Onify?

Onify passar en affärsdriven organisation där IT jobbar nära verksamheten för att förstå vilken IT-infrastruktur som på bästa sätt stödjer den egna organisationen och kunderna. Med Onifys flexibla plattform kan stor nytta realiseras med effektiv sökning och hantering av information, och med möjlighet att automatisera manuella processer. Onify gör din verksamhet snabbfotad och agil.

Hur ser du på utvecklingen kring Onify?

Centralt i affärsutvecklingen kring Onify är att förstå kundens behov och den nytta som Onifys plattform kan leverera. Vi ser på nya tillämpningsområden och tänker i andra banor. Hur kan vi göra Onify som product än mer intressant ut mot marknaden? Hur kan vi bygga vidare och skapa andra lösningar med flera synergier? Och även bredda tankarna geografiskt. Vilka marknader ska vi gå mot?

  • Visa alla
  • Event
  • Nyhet
  • Kundcase
Event

Onify - Ditt interna Google Webinar

Bemästra sök med ditt interna Google. Lär dig hur enkelt det är att hantera din data mellan olika system i ett och samma gränssnitt.

Nyhet

Onify - framtidens IT-portal!

Zitac presenterar Onify - framtidens IT portal. Egentligen kan Onify vara en portal till alla företagets tjänster, men varför inte börja med IT.

Kundcase

Ljusdals Kommun Levererar IT tjänster med Onify

Ljusdals kommun levererar IT-tjänster med Onify som ServicePortal.