Nätverkssäkerhet

Fortinet ett partnerskap för cybersäkerheten

I takt med att digital säkerhet blir allt viktigare framträder samarbetet mellan Zitac Consulting och Fortinet som ett föredöme inom branschen. Utsedda till Fortinets NSE Partner of the Year 2022, reflekterar Zitac över vad denna utmärkelse betyder och hur deras partnerskap med Fortinet har lett till banbrytande säkerhetslösningar.

Enligt Markus Nyström, Partneransvarig på Fortinet, är det Zitacs engagemang för kompetens och kvalitet som placerar dem i en klass för sig. Detta erkännande speglar deras intresse till att leverera lösningar som inte bara möter utan överträffar kundförväntningarna. Zitacs metodik i att alltid sträva efter att höja kompetensnivån är en styrka som tydligt skiljer dem från mängden och lägger grunden för deras framgång.

Att kompetens är I centrum på Zitac går tydligt att se. En bred solid kompetensnivå kryddat med riktig spets säkrar att kunders lösningar blir designade och implementerade med yttersta kvalitet. I en industri där kompetensgapet är en stor utmaning står Zitac ut och tydligt lyfter upp kompetensnivån kontinuerligt

Markus Nyström Fortinet

Zitac en stark tjänstepartner till Fortinet

Markus betonar att i grunden för det starka partnerskapet mellan Zitac och Fortinet ligger en delad vision och strategi, samt ett engagemang för klarhet och öppenhet i alla delar av samarbetet. God kommunikation och en gemensam strävan efter uppsatta mål har varit nyckelfaktorer för deras framgång.

Det komplementära förhållandet mellan Zitacs tjänster och Fortinets innovativa produkter har lett till effektiva och skräddarsydda cybersäkerhetslösningar. Zitacs expertis i att anpassa dessa lösningar för komplexa IT-miljöer har varit en kritisk komponent i att skydda och stärka kundernas digitala infrastruktur.

För att ge en inblick i hur detta partnerskap har manifesterat sig i praktiken, kan vi se ett urval av Zitacs framgångsrika kundprojekt. Bland dessa kan nämnas implementeringen av säkerhetslösningar för Thomas Betong, där Zitac effektiviserade företagets IT-infrastruktur, och projektet för Arlanda Express, som innebar förbättringar av kundupplevelsen och dataskydd. Dessutom kan vi se hur Zitac stärkte IT-säkerheten hos en av Sveriges kanske största organisationer  skyddat företag genom en noggrann och robust implementering av Fortinets teknik.

Varje kundcase illustrerar Zitacs förmåga att inte bara förstå sina kunders unika behov utan också att använda Fortinets produkter för att skapa skräddarsydda och effektiva säkerhetsstrategier. Dessa framgångar är resultatet av ett partnerskap där kompetens och kundfokus går hand i hand med innovation och teknik.

Med detta samarbete till grund banar Zitac och Fortinet väg för en era där digital säkerhet är integrerad i varje aspekt av teknisk innovation och företagsstrategi. De fortsätter att leda vägen och inspirera branschen mot en tryggare och mer säker morgondag.

Kontakta Zitac för IT-rådgivning →

"Det går snabbt och säkert
med Zitac.
De var tydliga, trovärdiga och visade snabbt på resultat"

kundcase

Lennart Björnström
CIO ​

Thomas Concrete Group

"Samarbetet med Zitac har infriat våra förväntningar mer än väl - personligt, professionellt och kvalitet är nyckelord för mig!"

kundcase

Hanna Larsson
CIO

Arlanda Express

Partner till Fortinet

Zitac använder Fortinets produkter för att bygga kvalitativa, skalbara och kundanpassade säkerhetslösningar. Vi har certifierade konsulter på Fortinets produkter med den högsta certifieringsnivån NSE8.