Ivanti Rapport

Everywhere workplace - 2022

Under de senaste åren har vi förändrat vårat sätt att se på den digitala arbetsplatsen och pandemin skyndade på skiftet till att distansarbete idag är en vanlig arbetsform. Idag föredrar 87% av svenskarna att ha möjligheten till en hybridarbetsplats, arbeta hemifrån eller från en annan del av världen. Svenskarna föredrar en flexibel arbetsplats över att få en befordran. Det framgår av den nyligen publicerade studien Everywhere workplace där vår partner Ivanti har undersökt svenskarnas attityd till distansarbete.

 

Distansarbete – ett tveeggat svärd

Det finns många fördelar med distansarbete. Från studien framgår det att strax under 50% av de tillfrågade upplever att det har lett till tidsbesparingar genom minskad pendling, bättre balans mellan arbete och privatliv eller ett mer flexibelt arbetsschema.

Med omställningen kom också med mindre önskvärda effekter, 49 % av de tillfrågade upplevde de på något sätt påverkats negativt av distansarbete. Vanligast var att man saknade interaktionen med kollegor. Strax under en tredjedel av de tillfrågade upplevde svårigheter att samarbeta eller kommunicera effektivt och en lika stor andel påverkades negativt genom buller och distraktioner.

En hybrid arbetsform ställer arbetsgivare inför utmaningar

Enligt Gartner® är hybrida arbetsplatser här för att stanna och distansarbete kommer att utgöra 32% av arbetskraften globalt 2024. Övergången ställer krav på företag och deras förmåga att hantera de utmaningar som kommer med en hybridarbetsplats.

Fenomenet digitala nomader har etablerats bland arbetstagare sedan en tid tillbaka där 23 % menar att dem blivit en digital nomad under pandemin.  En digital nomad ser sig själv som en person som reser runt i världen och arbetar under tiden vilket ställer högra krav på mobila enheter. Cybersäkerheten blir dessutom allt viktigare i den nya arbetsmiljön på grund av ständiga attacker via ransomware, skadlig programvara och en mängd andra hotbilder.

Med rätt verktyg kan arbetsgivare förbättra medarbetarnas upplevelse i den nya arbetsformen. Ivanti erbjuder verktyg som snabbt löser en ökad mängd mer komplexa problem, förutser säkerhetshot, minkar antalet oplanerade avbrott och uppmuntrar samarbete mellan kollegor.

Här kan du läsa mer om vårt partnerskap med Ivanti.

Rapporten Everywhere workplace 2022 hittar du här.

 

 

IT Säkerhet

Klientskydd med AI

Förhindra, upptäck och åtgärda hot med AI

Service Management

Remote control

Låt Zitac hjälpa dig med systemstöd för att supportera alla medarbetare oavsett system, enhet, plats och språk.

Unified Endpoint Mangagement

Endpoint Management

Idag är Zitac den mest kompletta partnern på den nordiska marknaden inom Endpoint management