VIRTUELL LABB
Så ökar du säkerheten med Nozomi Networks

Få bättre visibilitet över era OT, IoT och övriga nätverk med Nozomi Networks Guardian


Onsdagen den 24 mars anordnar Zitac tillsammans med vår partner Nozomi Networks en virtuell labb där du har möjligheten att under 3 timmar testa Nozomis Networks banbrytande system på din egen dator.

Experter kommer att leda dig genom den virtuella labben där du får möjlighet att testa cloud-versionen av Nozomi Networks Guardian. Det blir en lärorik förmiddag och du behöver inte vara en guru när det kommer till teknik för att delta.

Vad är Nozomi Networks Guardian?
Guardian hjälper till att synliggöra hot och förstärka skyddet för OT- och IoT-miljöer. Den kombinerar enhetsidentifikation, nätverksvisualisering, sårbarhetsbedömning, riskmonitorering och hotdetektering i en och samma lösning. Guardian höjer säkerheten och gör det enklare att få en djup inblick i OT- och IoT-nät.

Central Management Console
I Central Management Console (CMC) kan du få en samlad vy för riskbedömning och visibilitet för flertalet siter, både on-prem och i molnet. Den kan integreras mot befintlig IT-säkerhetsinfrastruktur för att på så vis ge snabbare respons mot hot och avvikelser.


Vi lägger upp förmiddagen såhär:

 • Presentation Nozomi Networks och Guardian.
 • Labb – Visualisering av OT nätverk, felsökning av operationella problem och cyberhot ner till fysiska processer.​​
 • Labb – Enhetsinventering, lär dig hur du kan hitta enheter och på så vis hålla reda på vilka som kan vara en riskfaktor.
 • Labb – Skapa rapporter och addera information till upptäckta enheter.
 • Labb – Detektering, larm och incident hantering. Du lär dig hur Guardian kan upptäcka både operationella risker och cyberhot.
 • Labb – ”Time Machine” Denna funktion ger dig möjlighet att jämföra hur ert nätverk har sett ut över tid.

 

Information

När
24 Mar 2021
Tid
09:00 - 12:00
Var
Remote Session
Pris
Kostnadsfritt/Free
Partner
Nozomi Networks

Get better visibility across your OT, IoT and other networks with the Nozomi Networks Guardian

On March 24, Zitac together with our partner Nozomi Networks will organize a virtual lab where you have the opportunity to test Nozomi Networks' groundbreaking system on your own computer for 3 hours.

During the hands-on workshop our expert till guide you through the solutions and give you the chance to test the cloud-based Nozomi Networks Guardian for yourself.

What is Nozomi Networks Guardian?
Guardian provides industrial strength to OT and IoT security and visibility. It combines asset discovery, network visualization, vulnerability assessment, risk monitoring and threat detection in a single solution. Guardian accelerates security and simplifies IT/OT convergence.


Agenda

 • Presentation Nozomi Networks and Guardian.
 • Lab – Environment Graph/ Zones and process view, You practice a top visibility feature to help understand and visualize your OT network and start investigating operational issues and cyber risks down to physical processes.​​
 • Lab – Asset Inventory and Vulnerabilities , You practice the asset discovery and accuracy of the solution to keep track of your risk exposure
 • Lab – Reporting and Basic customization to enrich the inventory with additional information like, location, owner.
 • Lab – Detection, Alerts and Incident Management You will learn how the Guardian can detect both operational risks and cyber threats.
 • Lab – Time Machine and Gap Analysis This feature allows you to compare the state of your network between various times.

 

Anmäl dig här/ Sign up here