ITSM Borås 2017 -IT service management i förändring.

IT Service Management i förändring: DevOps, data-driven innovation och digitalisering.

Zitac kommer både föreläsa och vara representerade i panelen. 

Utvecklingstakten för IT-branschen är högre än någonsin och traditionell IT service management (ITSM) ställs på sin spets. Branschen utmanas mer än någonsin av nya begrepp, ramverk och modeller som t.ex. DevOps, data-driven innovation, digitalisering, bimodal IT, digital transformation och digital disruption. De nya ramverken handlar ofta om att skapa förbättringar eller innovationer i samarbete mellan flera företag eller mellan olika avdelningar inom ett och samma företag, vilket utmanar traditionella arbetssätt och ’best practices’ inom branschen.

Under konferensen kommer flera aktuella frågor att diskuteras:

Hur kommer de nya ramverken att påverka små- och medelstora företag? Kommer ITSM leva kvar i sin nuvarande form? Vilken roll kommer traditionella ’best practices’ och standards som ITIL, COBIT, ISO/IEC att spela i framtiden? samt Vilka nya IT-tjänster kommer att växa fram? Kundernas krav förändras och den digitala generationen ställer nya krav på blixtsnabb service, som i många fall ska vara tillgänglig dygnet runt i många olika kanaler. Utmaningen är inte bara att tillgodose dessa krav utan att samtidigt se till att servicen passar kunder med olika förkunskap och olika behov.