SÄKERHETSEVENT

Öka förståelsen kring IT-attacker och hur du förhindrar att bli utsatt.

Vikten av IT-säkerhet under tillväxtfas

Den ökade digitaliseringen har lett till att cyberattacker har skjutit i höjden. Trenden fortsätter med ökade cyberattacker, där vi under 2021 slog nytt rekord och såg en ökning med hela 50% mot föregående år. Statistik som ledningsgruppen eller den som har högsta ansvaret i bolaget måste ta på största allvar.

Under detta event har du möjlighet att lyssna på Markus Duvell från Interflora som ger sin syn på IT-säkerhet. Vi har även med oss Emil Lunde från Zitac som kommer gå igenom IT-säkerhetsläget just nu och vad man som företag kan göra för att skydda sig bättre för eventuella attacker. 

Interflora har växt under pandemin och dessutom gjort detta på ett säkert sätt. Man har tagit cybersäkerhet på största allvar och i takt med att man har gjort en spännande tillväxtresa har IT-säkerhetsfrågan alltid varit central i Interfloras tillväxtplan.

Detta event är för dig som vill ta ett tydligt ansvar för cybersäkerheten och vill hitta inspiration och guidning på hur man kan arbeta med cybersäkerhet.

Expertpanel

Rickard Bengtsson

-

Emil Lunde. Emil är affärsområdeschef för Secure IT  på Zitac och har arbetat med IT säkerhetsfrågor under många år.

Markus Duvell. Markus har bred erfarenhet av digital affärsutveckling och förändringsarbete, närmast från H&M och tidigare som partner och konsult på Xlent samt verksamhetsarkitekt på Tele 2. Hans ansvar nu som CTO på Interflora är att utveckla och säkra IT-arkitekturen för att möjliggöra bolagets expansiva tillväxtplaner. Han är med och driver innovation och den digitala utvecklingen av Interfloras affär. 

Rickard Bengtsson. Key Account Manager på affärsområdet Secure IT som fokuserar på paketerade tjänster för säker & produktiv IT-drift, hårdvara, licenser och konsulting.