Verksamheter ställer idag höga krav på IT-säkerhet, moderna användargränssnitt och automatiserade arbetsflöden. Det är viktigt att vi kan digitalisera och automatisera med vår befintliga IT-infrastruktur – utan att behöva investera i dyra systembyten. Vi vill kunna arbeta effektivt och underlätta för våra användare, vilket blir möjligt om vi får våra befintliga IT-system att fungera väl tillsammans.

Kan man låta gamla system leva kvar i organisationen - men ändå driva digitalisering och automation med ny teknik integrerat?
Svaret är JA! I detta webinar ser vi på flera usecase där det finns enklare och mer kostnadseffektiva sätt att hänga med i digitaliseringen med hjälp av Onifys plattform - utan att behöva byta ut ett system mot ett annat.

Vi kommer att se närmare på usecase från våra kunder inom IT- och HR-administration. Du som tidigare varit med på våra webinar om Onify kommer nu få se produkten satt i sitt sammanhang ute hos kund – med de vinster som följer.

Tid och plats:

Var:  Digitalt via Zoom
När:  12 Oktober Klockan 09:00-09:45

Vem kan delta: Alla, oavsett tidigare kännedom eller kunskap om Onify.

Talare

Alla kommande event med Zitac

18 Oct

Microsoft 365 Secure Score webinar

Zitac bjuder in till  live diskussion kring hur man kan mäta, följa upp och kontinuerligt förbättra sin IT säkerhet i verksamheten.

30 Nov

Fast Track - SD-WAN

Företagens nätverk blir mer och mer utspridda genom användandet av molntjänster, SaaS applikationer och mobilt användande. Lär dig allt om Fortinets SD-WAN i vår Fast track 20 November. Delta kostnadsfritt på plats eller via länk.

27 Oct

Fastrack – Teleworker Solution ZTNA

Delta i våra Fortinet Fast Track 27 Oktober för att lära dig mer om Fortinets Teleworker Solution ZTNA