WEBINAR

Förhindra ransomware-attacker på dina endpoints

Mängden ransomware-attacker ökar - hur skyddar du dig?

När arbetet inte längre bara sker från kontoret ser vi ett ökat tryck hos IT-avdelningarna samtidigt som kontrollen av endpoints minskar. Attackytan har blivit mycket bredare och det på grund av att en stor del jobb nu sker remote.

Under de senaste månaderna har vi har sett en betydande ökning av mängden ransomware-attacker. Behovet av att ha en automatiserad och autonom endpoint-säkerhetslösning som ZeroLogon på plats för att bekämpa dessa okända attacker och sårbarheter är nu mer nödvändigt än någonsin.

Torsdagen den 10 december anordnar vi tillsammans med SentinelOne ett webinar där du får du lära dig:

  • Vilka okända attacker som nyligen har dykt upp på radarn
  • Vilka tekniker som är effektiva för att bekämpa okända attacker
  • En 360 graders översikt och insikt, skydd och kontroll av varje plats oavsett dess plats
  • ”Live” ransomware-rollback demo

 

The amount of ransomware attacks increases - how do you protect yourself?


Your workforce is no longer working within the safe perimeters of an office environment. We see an increased pressure on IT departments on one side whilst the control on endpoints decreases on the other side. The attack surface has broadened due to remote working and we have seen a significant increase in the amount of ransomware attacks over the last couple of months. The need for having an automated and autonomous endpoint security solution in place to battle these unknown attacks and vulnerabilities like ZeroLogon is becoming more necessary than ever.

Join our upcoming webinar together with SentinelOne on 10 December at 10:00 AM CET and learn:

  • What unknow attacks have been recently popping up on the radar
  • What techniques are efficient in battling unknown attacks
  • A 360 degrees overview and insight, protection and control of every location regardless of its location
  • “Live” ransomware & rollback demo

Information

När
10 Dec 2020
Tid
09:00 - 10:00
Var
Remote Session
Partner
SentinelOne

Anmäl dig här/Sign up here