AI i praktiken

Från nyfikenhet till verklighet

Att AI kommer att revolutionera hur vi arbetar kan knappast ha undgått någon, och många av oss har nog testat oss fram både privat och i arbetet.

  • Men hur tar man steget från sporadiskt användande till att AI blir en del av verksamheten?
  • Hur kan vi på ett säkert sätt använda vår data och koppla våra egna system till t.ex ChatGPT.
  • Hur kan vi börja dra nytta av AI i verksamheten enkelt?

För att svara på den frågan har vi bjudit in Derek Hyppa, Head of Revenue Operations på Decisions. Derek kommer berätta om några av de sätt de nyttjar AI idag och insikter de fick under utvecklingen av metoderna.

Vi tror att de flesta borde börja testa att använda AI i sin affärsverksamhet, se möjligheterna och begränsningarna som finns tidigt utan att bygga allt runt det och vill visa hur andra gör det.

Vad kommer vi att visa

Hur man med hjälpa av AI kan kan strukturera ostrukturerad kunddata för att användas i andra system och utveckla nya tjänster.

  • Hur du kan använda AI för att identifera mönster och samband i din egen kunddata som ni inte känner till för att underlätta arbetet och öka intäkter.
  • Hur man kan bygga en intern chatbot baserad på egen data för att underlätta i allt från försäljning till användarsupport.

 


Daniel Sundler
IT Management and Automation
Zitac →

Kan du inte se formuläret? Stäng av din AD-blocker.

Hans Grünewald
Säljchef
Mer om Zitac →

Hans försäljningschef på Zitac som har en bra bild av kundernas situation och kan ofta hamna i dialoger kring hur man ska hantera dem relativt små grupperna av mac användarna på arbetsplatsen.

 


Jon Lathinen
IT Management and Automation
Lär känna Jon →

Jon Lorem Ipsum Lathinen. Här ger vi lite kort bakgrund till vem Jon är och kopplar det till webinarets ämne. 

 Zitac Lunch ´n Learn

Varje månad bjuder vi in experter från Zitacs nätverk för att diskutera aktuella ämnen inom IT och affärsinnovation. Vårt mål är att du som deltagare skall känna dig inspirerad och få en och en annan idé att spinna vidare på.
Webinaret är online och pågår i ca. 45 minuter.
Du anmäler dig kostnadsfritt via formuläret.
Har du inte möjlighet att delta live? Anmäl dig så skickar vi inspelningen i efterhand.