Lowcode-teknik förväntas öka kraftigt nästa år

Lowcode-teknik har blivit alltmer populärt och marknaden för nocode/lowcode förväntas lyfta kraftigt kommande år. Verksamheter ställer högre krav på automatisering och utveckling av programlösningar behöver ske i snabbare takt.

lowcode-teknik

 

Lowcode teknik gör det enklare och snabbare att skapa och lansera program, vilket kan vara särskilt användbart för företag och organisationer som vill utveckla programlösningar snabbt. lowcode-teknik kan också vara användbart för personer utan teknisk bakgrund som vill skapa programlösningar utan att behöva lära sig programmeringsspråk.

Genom att utveckla i en lowcode plattform blir man som organisation inte lika beroende av programmeringskompetens utan här kommer logisk förmåga vara mer betydande. Nocode bygger mycket på regelmotorer där du bygger processflöden - "Om detta sker gör så här". Analysföretaget Gartner menar att den största andelen användare av lowcode-system är personer utanför it-avdelningen.

Enligt Gartner kommer marknaden för lowcode teknik öka med 19,6 procent nästa år jämfört med 2022. Hela marknaden förväntas därmed omsätta 26,9 miljarder dollar 2023. Läs mer om Gartners rapport

Att kompetensutveckla både professionella it-utvecklare och personer utanför it-avdelningen med olika lowcode-verktyg gör det möjligt för organisationer att nå den nivå av digital kompetens och leveranshastighet som krävs för den moderna agila miljön, säger Varsha Mehta, analytiker på Gartner.

Zitac är master reseller i Europa på nocode plattformen Decisions. En plattform du kan utveckla vilka programlösningar du vill till en bråkdel av tiden jämfört med traditionell utveckling.

Tre anledningar till varför ni ska utveckla i No-Code

Tre anledningar till att ni ska utveckla i en no-code plattform. I denna artikeln beskriver Jens fördelarna med att utveckla i no-code.

Flödes- och Regel-motor

No-code och low-code plattformar ger oss möjligheter att förenkla och effektivisera utvecklingen i verksamhetsprocesserna vilket öppnar upp för transparens i organisationen.