Bomgar blir BeyondTrust

Under det senaste året har Bomgar aktivt köpt upp andra bolag och byggt den idag största leverantören av lösningar för att hantera privilegierad access till system och information. Kort sagt vem har access, vem har använt accessen, vad har man gjort och förmågan att hantera detta med minimal administration.

Det nya BeyondTrust består av:

  • Bomgar
  • Avecto
  • Lieberman
  • BeyondTrust

Det nya samlingsnamnet på bolagen blir BeyondTrust som bättre speglar företaget än Bomgar som är ett personnamn på grundaren.

BeyondTrust blir det ledande bolaget inom området Privileged Access Management (PAM).  Problemet man löser med BeyondTrust PAM är att hindra dataförlust och intrång genom stulna konton, felaktiga rättigheter och genom komprometterad remote access.  Den kombinerade lösningen gör det möjligt för en organisation att enkelt få kontroll på privilegierade rättigheter på enskilda datorer, servers, cloud, DevOps och nätverksenheter genom central hantering av rättigheterna.

Läs mer om Beyondtrust

Kontakt gärna mig för mer information

Peter Andersson

Key Account Manager - IT Security